Tag: bát trạch

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dắc lộc)
1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và tọa Ất hướng Canh
Đây là loại nhà song tinh đáo hướng đề phòng bệnh tật. Năm 2011 sao Tam Bích bay vào cổng phía Tây, gặp sao Cửu Tử, người nhà thông minh, chủ quyết đoán song khắc bạc.

Sao Tam Bích Bát Bạch tọa tinh đồng cung, tiểu khẩu gặp hung nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng, đốt lửa, thắp đèn quả nhót ở cửa để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Cung phía Đông năm nay đặt hồ lô đồng, treo chuông gió, đổ nước muối để hóa giải Ngũ Hoàng sát.
Năm nay nên tránh mở cổng Tây Nam, nói chung không nên mở cổng Tây Nam từ 2004 đến 2023. Mở cổng Tây Bắc đẹp hơn cổng chính Tây.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2011 sao Tam Bích bay vào cổng chính Tây gặp sao Cửu Tử, chủ thông minh quyết đoán, song khắc bạc.
Sao Tam Bích hướng tinh (bên phải) gặp sao Cửu Tử dám đầu tư.
Hai sao tọa tinh Tam Bích Tứ Lục đồng cung đấu ngưu sát, trai chơi bời lêu lổng, nếu gặp Ngũ Hoàng tình hình nghiêm trọng, biểu hiện suy thoái cần treo đèn lồng đỏ, đổ bột ớt, tỏi, ăn mật ong, đốt lửa ở cổng cửa để hóa giải hung sát của hai sao Mộc này.
Hai sao Tam Bích đồng cung, trong nhà xảy ra bất đồng, gây chia rẽ lớn. Hóa giải như nói ở trên, cổ nhân có câu “Nhất phóng đãng, tứ dâm ô”, trong nhà có người mang mệnh Nhất Bạch, Tứ Lục nên hóa giải.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, đắc lộc tài)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2012 sao Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao niên vận Bát Bạch, mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải sao Nhị Hắc.
Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao Bát Bạch vận niên đồng cung, mọi sự hư không.
Đây là cung có hiện tượng hai sao Bát Bạch Nhị Hắc đáo hướng. Sao Nhị Hắc là sao hung chủ đề phòng tai họa bất ngờ, mất của thì thân an, thân an thì tổn tài. Nên mang vật kim loại trong người. Có người còn đóng 9 cái đinh ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Năm nay tiền tài hao tổn không nên làm ăn lớn.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2012 sao Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao niên vận Bát Bạch mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải sao Nhị Hắc.
Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao Bát Bạch niên vận đồng cung, mọi sự hư không.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tứ Lục đồng cung, trong nhà bất hòa, đặc biệt mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tam Bích đồng cung đấu ngưu sát, bất hòa nghiêm trọng. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng cửa để hóa giải hung sát hai sao Tam Bích Tứ Lục. cổng phía Tây năm nay đẹp hơn hai cổng Tây Nam Tây Bắc. Năm nay tiền tài hao tổn, không được làm ăn lớn.

Năm 2013 (Qúy Tị, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2013 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Thất Xích vận niên tinh Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa, sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Thất Xích đồng cung tình hình cũng vậy.
Nên đặt bể cá, đài phun nước, vẩy nước muối ngâm tiền đồng cổ để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng bệnh về tai. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước.
Nên đặt chậu cây cảnh tranh sơn thủy, tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải. Năm nay thu nhập tăng.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2013 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao niên vận Thất Xích, Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa. Sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Thất Xích vận niên tinh, đề phòng nạn đào hoa bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải.
Năm nay sao Nhất Bạch tọa tinh và sao Tứ Lục tọa tinh đồng cung, hưng vượng phát đạt, phát khoa danh, con học giỏi thành đạt. Nhất Bạch hướng tinh và Tam Bích hướng tinh sinh cãi cọ, bất hòa kiện cáo lôi thôi. Nên treo đèn lồng đỏ, hoặc đôT lửa, rắc bột ớt để hóa giải hung sát sao Tam Bích và sao Tứ Lục. Năm nay thu nhập tăng.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, dắc lộc)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hưống Tân
Năm 2014, sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh kín. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Lục Bạch đồng cung, tình hình càng nghiêm trọng, cần đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng, đặt tháp Văn xương gương Bát quái để hóa giải sao Cửu Tử, đồng thời đặt bể cá ở cổng hóa giải sao Lục Bạch. Năm nay hai sao tọa tinh và hai sao hướng tinh Bát Bạch và Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, thu nhập tăng, cần mở cổng Tây Nam đế đắc tài lộc. Nên đặt nghê đá, treo xâu tiền Ngũ đế ở cổng cửa để thúc đẩy tài vận.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2014 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh kín. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Lục Bạch đồng cung, tình hình càng nghiêm trọng, cần đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng, đặt tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải hung sát Cửu Tử, đồng thời đặt bể cá ở cổng để hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Cửu Tử đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Hai sao hướng tinh Tam Bích Cửu Tử đồng cung, chủ thông minh sáng kiến, đắc lộc. Cần đặt nghê đồng, xâu tiền Ngũ đế ở cửa để tăng tài vận.
Cổng Tây Nam là cổng Thiên Y vượng tài, nên mở cổng góc Tây Nam trong năm nay. Nếu cửa sổ Tây Nam thì nên mở thường xuyên để nạp khí.

Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải

1. Sự hạn chế về hưóng nhà phái bát trạch.

Khi chọn hướng nhà theo Bát trạch, ta đã dựa vào nguyên lý phân chia trạch nhà và tuổi gia chử thành 2 nhóm ĐÔNG – TÂY sao cho tương hợp.
Những người có năm sinh thuộc các quẻ CHAN, TỐN, KHẢM, LY là thuộc ĐÔNG TÚ MỆNH, và chỉ có thế chọn những nhà cộ phương tọa thuộc các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BAC và NAM, tức những nha thuộc ĐÔNG TÚ TRẠCH thì mọi sự mới được tốt đẹp. Tương tự, những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, DOAI là thuộc TÂY TÚ MỆNH, nên chỉ có thể chọn những nhà có tọa thuộc các hướng TÂY BẮC, TÂỸ NAM, ĐÔNG BẮc’ và TAY, tức những nhà thuộc TÂY TÚ TRẠCH.
Tuy nhiên, có nhiều người dù đã được “đúng hướng hợp với bản mệnh”, nhưng sau khi vào ở đột nhiên gặp tai nạn, khốn khó, bệnh tật thậm chí yểu tử. Ba câu truyện sau cho thấy việc chọn hướng nhà theo tuổi gia chủ của phát Bát trạch có những hạn chế nhất định.
– Một gia đình vợ, chồng đều sinh năm 1926 (Bính Dần), chồng mệnh Khôn, vợ mệnh Tôn. Năm 1965, họ dọn vào 1 căn nhà hướng Tây Nam, tọa Đông Bấc, tọa – hướng đều hợp với tuổi chồng, nhưng khắc tuổi người vợ. Không nhửng thế, bếp còn nằm ở khu vực Tây Bắc, miệng bếp nhìn về hướng Tây Nam. 8 năm sau đó gia đình càng ngày càng lụn bại, bệnh tật, tai họa liên
miên. Cuối cùng người chồng bị đứt mạch máu và bại liệt nửa người, chỉ hơn 1 năm sau thì ông qua đời.
– Một nữ doanh nhân giàu có, sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), mệnh Ly. Vào năm 1995, bà ta này dọn vào ở trong căn biệt thự mới tọa Bắc hướng Nam (hay tọa Ty hướng Ngọ). Bếp nằm tại khu vực phía TÂY BẮC, hướng bếp (tức hướng lưng người đứng nâu) nhìn về phía NAM. Khi mới vào ở mọi sự bình thường, nhưng đến năm 2003 (sau 8 năm) thì doanh nghiệp của bà bị phá sản, sang năm 2004 lại phát hiện bà bị ung thư. Sau vài năm đau đớn thì bà qua đời đầu năm 2008.
– Một gia đình nọ, chồng sinh năm 1958 (Mậu Tuất), mệnh Càn, vợ sinh năm 1961 (Tân Sửu), mệnh Chấn, mua nhà tọa Bắc hướng Nam từ cuối năm 2003. Tuy nhà này “hợp” với tuổi vợ, còn “khắc hại” tuổi chồng. Sau khi vào ở gần 3 năm thì người vợ bị mất việc, kiện tụng, thần kinh suy nhược còn người chồng thì tương đối ổn định, tuy có nóng nảy hơn lúc trước.
Với những vấn đề này, trường phái Cửu tinh tiêu biểu là Huyền không phi tinh có cách lý giải riêng và qua đó chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của việc hóa giải sát khí do phi tinh mang đến hàng năm.

2. Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải
Thuyết Cửu tinh cho rằng không gian ngôi nhà hàng năm có 9 phi tinh (Cửu tinh) thay nhau xâm nhập cung trung và cung cổng (hướng nhà). Do tính chất của cửu tinh du nhập vào 8 hướng nhà có thể biết cát hung từng năm. Cửu tinh gồm 4 sao cát tinh: Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch, Tứ Lục và 5 sao hung tinh: Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Tam Bích, Cửu tử, Thất Xích.
Sát khí của phi tinh thuộc loại vô hình gây bất lợi trong 9 cung đặc biệt là cung cửa, cổng (hướng nhà).
Nguyên tắc hóa giải sát khí của chúng dựa vào tính sinh khắc của Ngũ hành:
– Dùng vật Hỏa hóa giải được Mộc Tam Bích (3), Mộc Tứ Lục (4) (vì Mộc sinh Hỏa).
– Dùng vật Mộc hóa giải được Thủy Nhất Bạch (1) (Thủy sinh Mộc).
– Dùng vật Thủy có thể hóa giải được Kim Lục Bạch (6), Kim Thất Xích (7) (vì Kim sinh Thủy).
– Dùng vật Kim hóa giải được Thố Bát Bạch (8), Thổ Nhị Hắc (2), Thổ Ngũ Hoàng (5) (vì Hỏa sinh Thổ).
– Dùng vật Thố hóa giải được Hỏa Cửu Tử (9).

Sự hạn chế về hưóng nhà phái Bát trạch.

1. Sự hạn chế về hưóng nhà phái bát trạch.
Khi chọn hướng nhà theo Bát trạch, ta đã dựa vào nguyên lý phân chia trạch nhà và tuổi gia chử thành 2 nhóm ĐÔNG – TÂY sao cho tương hợp.
Những người có năm sinh thuộc các quẻ CHAN, TỐN, KHẢM, LY là thuộc ĐÔNG TÚ MỆNH, và chỉ có thế chọn những nhà cộ phương tọa thuộc các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BAC và NAM, tức những nha thuộc ĐÔNG TÚ TRẠCH thì mọi sự mới được tốt đẹp. Tương tự, những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, DOAI là thuộc TÂY TÚ MỆNH, nên chỉ có thể chọn những nhà có tọa thuộc các hướng TÂY BẮC, TÂỸ NAM, ĐÔNG BẮc’ và TAY, tức những nhà thuộc TÂY TÚ TRẠCH.
Tuy nhiên, có nhiều người dù đã được “đúng hướng hợp với bản mệnh”, nhưng sau khi vào ở đột nhiên gặp tai nạn, khốn khó, bệnh tật thậm chí yểu tử. Ba câu truyện sau cho thấy việc chọn hướng nhà theo tuổi gia chủ của phát Bát trạch có những hạn chế nhất định.
– Một gia đình vợ, chồng đều sinh năm 1926 (Bính Dần), chồng mệnh Khôn, vợ mệnh Tôn. Năm 1965, họ dọn vào 1 căn nhà hướng Tây Nam, tọa Đông Bấc, tọa – hướng đều hợp với tuổi chồng, nhưng khắc tuổi người vợ. Không nhửng thế, bếp còn nằm ở khu vực Tây Bắc, miệng bếp nhìn về hướng Tây Nam. 8 năm sau đó gia đình càng ngày càng lụn bại, bệnh tật, tai họa liên
miên. Cuối cùng người chồng bị đứt mạch máu và bại liệt nửa người, chỉ hơn 1 năm sau thì ông qua đời.
– Một nữ doanh nhân giàu có, sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), mệnh Ly. Vào năm 1995, bà ta này dọn vào ở trong căn biệt thự mới tọa Bắc hướng Nam (hay tọa Ty hướng Ngọ). Bếp nằm tại khu vực phía TÂY BẮC, hướng bếp (tức hướng lưng người đứng nâu) nhìn về phía NAM. Khi mới vào ở mọi sự bình thường, nhưng đến năm 2003 (sau 8 năm) thì doanh nghiệp của bà bị phá sản, sang năm 2004 lại phát hiện bà bị ung thư. Sau vài năm đau đớn thì bà qua đời đầu năm 2008.
– Một gia đình nọ, chồng sinh năm 1958 (Mậu Tuất), mệnh Càn, vợ sinh năm 1961 (Tân Sửu), mệnh Chấn, mua nhà tọa Bắc hướng Nam từ cuối năm 2003. Tuy nhà này “hợp” với tuổi vợ, còn “khắc hại” tuổi chồng. Sau khi vào ở gần 3 năm thì người vợ bị mất việc, kiện tụng, thần kinh suy nhược còn người chồng thì tương đối ổn định, tuy có nóng nảy hơn lúc trước.
Với những vấn đề này, trường phái Cửu tinh tiêu biểu là Huyền không phi tinh có cách lý giải riêng và qua đó chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của việc hóa giải sát khí do phi tinh mang đến hàng năm.

2. Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải
Thuyết Cửu tinh cho rằng không gian ngôi nhà hàng năm có 9 phi tinh (Cửu tinh) thay nhau xâm nhập cung trung và cung cổng (hướng nhà). Do tính chất của cửu tinh du nhập vào 8 hướng nhà có thể biết cát hung từng năm. Cửu tinh gồm 4 sao cát tinh: Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch, Tứ Lục và 5 sao hung tinh: Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Tam Bích, Cửu tử, Thất Xích.
Sát khí của phi tinh thuộc loại vô hình gây bất lợi trong 9 cung đặc biệt là cung cửa, cổng (hướng nhà).
Nguyên tắc hóa giải sát khí của chúng dựa vào tính sinh khắc của Ngũ hành:
– Dùng vật Hỏa hóa giải được Mộc Tam Bích (3), Mộc Tứ Lục (4) (vì Mộc sinh Hỏa).
– Dùng vật Mộc hóa giải được Thủy Nhất Bạch (1) (Thủy sinh Mộc).
– Dùng vật Thủy có thể hóa giải được Kim Lục Bạch (6), Kim Thất Xích (7) (vì Kim sinh Thủy).
– Dùng vật Kim hóa giải được Thố Bát Bạch (8), Thổ Nhị Hắc (2), Thổ Ngũ Hoàng (5) (vì Hỏa sinh Thổ).
– Dùng vật Thố hóa giải được Hỏa Cửu Tử (9).

3. Tính chất cát – hung của cửu tinh khi nhập cung
1. NHÂT BẠCH (Tham lang) – Thủy, quẻ Khảm Đắc vận: Thăng quan, thông thái, thành đạt, đắc
lộc. Thoái vận: Phá tài, bệnh nan y, nạn đào hoa, ly hương
2. NHỊ HÃC (Cự Môn) – Thổ, quế Khôn (sao Bệnh Phù)
Đắc vận: Khỏe mạnh (vô bệnh), tôn qúy, bá nghiệp. Thoái vận: Đại hung, tan cửa nát nhà, bệnh hiểm nghèo, tai họa, tử vong. Chủ về gây gia chủ bệnh tật, ốm đau.
3. TAM BÍCH (Lộc Tồn) – Mộc, quẻ Chấn (sao Thị Phi)
Đắc vận: Có tài hùng biện, nổi tếng, đắc lộc. Thoái vận: Chủ gây cãi cọ, kiện cáo, hao tài, chiêu hình cho gia chủ.
4. TỨ LỤC (Văn Khúc) – Mộc, quẻ Tốn (sao Văn Xương)
Đắc vận: Có tài văn học nghệ thuật, đắc tài. Thoái vận: Nạn đào hoa (bị họa tửu sắc)
5. NGỦ HOÀNG (Liêm Trinh) – Thổ (sao Ngũ Hoàng đại sát)
Đắc vận: Uy danh lẫy lừng, đắc lộc. Thoái vận: chủ hung tai hoạ hoạn bệnh nguy, tử vong, nạn huyết quang, nhà tan cửa nát cho gia chủ.
6. LỤC BẠCH (Vũ Khúc) – Kim, quẻ Càn (sao tiền của)
Đắc vận: Đinh tài đều vượng. Thoái vận: Thất tài, khuynh gia bại sản
7. THẤT XÍCH (Phá Quân) – Kim, quẻ Đoài Đắc vận: Khẩu tài, đắc tài đắc lộc
Thoái vận: chủ tai họa hình thương, đạo tặc (trộm cướp), kiện cáo, phẫu thuật. Chủ gây kiện cáo, kiếm sát, chiến tranh.
8. BÁT BẠCH (Tả Phụ) – Thổ, quẻ Cẩn (Thái Bạch tài tinh)
Đắc vận: Vinh hoa phú qúy, khoa phát Thoái vận: Thất tài, ôn dịch
9. CỬU TỬ (Hữu Bật) – Hỏa, quẻ Ly (Hỷ Khánh tinh)

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2015 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng niên vận tinh, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình xung. Sao hướng tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng, tình hình như tọa tinh. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng và phòng ngủ của trẻ, cho trẻ đeo vòng bạc, ăn viên sắt để hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch đồng cung, gọi là “song tinh đáo hội”, vượng đinh vượng tài. Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung, tình hình rất tốt.
Năm nay bạn có thể kinh doanh đầu tư lớn, thu nhập lớn.

 

Xem thêm: vista verde | 12 view

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hưổng Tây)
Năm 2015 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng niên vận tinh tiểu khẩu hình xung. Sao hướng tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng tình hình như tọa tinh, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng và phòng ngủ, cho trẻ đeo vòng bạc, ăn viên sắt để hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu điên khùng. Cần hóa giải thêm như treo quả cầu thủy tinh, đặt kỳ lân đồng ở phòng ngủ của trẻ. Hai sao hướng tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, tình hình như tọa tinh. Tuy nhiên, sao Bát Bạch là đương lệnh tinh, tình hình cũng nghiêm trọng lắm. Nếu nhà có thể mở cổng phía Bắc thì đắc tài đắc lộc.

Năm 2016 (Bính Thân, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2016 sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục niên vận tinh, đề phòng nạn đao kiếm bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng. Hai sao Thất Xích hướng tinh và sao Tứ Lục niên vận tinh đồng cung, tiền tài thua lỗ. Nên treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, Thổ sinh Kim, thu nhập lớn. Nên treo tranh chữ Lộc, nghê đồng cối xay gió đồng để thúc đẩy tài vận. Hai sao hướng tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, tiền tài nhiều. Nên đề phòng bệnh tật trong năm nay. Có thể hóa giải hung sát sao Tứ Lục bằng cách ăn mật ong, ớt, tỏi.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hướng Tây)
Năm 2016 sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục niên vận tinh, đề phòng nạn đao kiếm bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải. Sao hướng tinh Thất Xích và sao Tam Bích hướng tinh đồng cung tiền tài thua lỗ. Nên treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Thất Xích đồng cung, đề phòng nữ chủ nhân ốm đau. Nên rắc bột ớt, rắc hạt tiêu ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Hai sao hướng tinh Tam Bích That Xích đồng cung, đề phòng trộm cắp kiện cáo. Nên đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm 2016 nên mở cổng ở góc Tây Nam vì sao Bát Bạch niên vận tinh bay tới.

Năm 2017 (Đinh Dậu, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2017 sao tọa tinh Lục Bạch bay đến cổng Tây gặp sao niên vận tinh Tam Bích, đề phòng bị bệnh gan. Nên đặt bể cá, đài phung nước hóa giải hung sát sao Lục Bạch. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao niên vận tinh, tình hình bệnh tật càng nghiêm trọng. Nên rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, “kiên Kim gặp Thổ, phú địch Đào Chu”. Chủ thu nhập lớn. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, tình hình cũng vậy.
Nhà hướng Tây đắc quan lộc. Nên đặt nghê đồng, treo tranh chữ Lộc để thúc đẩy tài vận. Đóng cổng hướng Tây Nam, Tây Bắc để tránh hao tổn tiền bạc.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2017 tọa tinh Lục Bạch bay đến cổng Tây, gặp sao niên vận tinh Tam Bích, đề phòng bị bệnh gan. Nên đặt bể cá, đài phun nước để hóa giải hung sát Lục Bạch. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao niên vận tinh, tình hình bệnh tật càng nghiêm trọng. Nên rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao tọa tinh Tứ Lục, Lục Bạch đồng cung, chồng khắc vợ, vợ bị bệnh đau đầu. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Năm nay hai sao hướng tinh Tam Bích Lục Bạch, chủ dễ bị bệnh gan.
Cổng phía Tây tuy hung sát song không xấu bằng hai cổng: Tây Nam và Tây Bắc. Năm nay không nên mở rộng kinh doanh.

Năm 2018 (Mậu Tuất, đại hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2018 sao tọa tinh Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc, chủ bị bệnh tật. Sao hướng tinh Ngũ Hoàng gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cho trẻ đeo nhẫn để hóa giải hung sát hai sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc.
Hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung. Năm nay trẻ bị hung nặng cần đóng 5 chiếc đinh đồng xuống cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng, cần cho trẻ ăn viên sắt, đặt nghê đồng ở phòng khách để hạn chế hung sát sao Ngũ Hoàng. Nếu có điều kiện đóng cổng Tây, mở cổng Tây bắc.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hướng Tây)
Năm 2018 sao tọa tinh Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc, chủ bị bệnh tật. Sao hướng tinh Ngũ Hoàng gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cho trẻ đeo nhẫn hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Ngũ Hoàng đồng cung, chủ bị bệnh phổi. Nên đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Hai sao hướng tinh Tam Bích Ngũ Hoàng đồng cung, chủ hao tài. cần đóng 5 đinh đồng ở cổng để hóa giải. Năm nay nên đóng cổng Tây, mở cổng Tây Bắc để đón tài lộc, tránh hung sát.

Xem xét phòng bếp

Bếp luôn có vai trò quan trọng cuộc sống hàng ngày. Phong thuỷ lại coi bếp là nơi tốt nhất trong nhà để đẩy lùi những điềm xấu. Phái phong thủy bát trạch thường khuyên đặt nhà bếp ở những nơi được xem là “xấu” nhất để ngăn chặn và khắc chế những điều xúi quẩy và mang đến may mắn cát tường cho gia đình. Khi đặt bếp cần chú ý sau:

1. Bếp dại kị dặt ở Tây Bắc ngôi nhà
Theo Bát quái, bếp, nhất là bếp lò đại kị đặt ở hướng Tây Bắc vì “Hoả thiêu Thiên môn”. Tây Bắc thuộc quẻ Càn – “Càn vi thiên”. Hướng này có “lửa ở cổng trời”, là mang điềm gở vào nhà. Khi đó dễ khiến cho chủ nhà bị mất việc, mất quyền chức hoặc mất tiền bạc. Những điềm gở này có thể được cải thiện bằng cách thay đổi vị trí của bếp lò và các công cụ nhà bếp một cách hợp lý. cần phải có sự cân bằng giữa âm và dương. Trong nhà bếp, bếp lò (lửa) tượng trưng cho phần dương còn bồn rửa bát, tủ lạnh (nước) tượng trưng cho âm.

2. Cửa bếp hướng Cát tinh phát tài vận
Cổ nhân có khuyên nên để lò nấu “tọa hung hướng cát”, có nghĩa là nằm ở hướng dữ nhưng nhìn về phương lành!
Theo Bát trạch, bếp nên đặt ở 1 trong 4 phương vị xấu nhất là Tuyệt mạng, Ngũ qủy, Họa hại và Lục sát của trạch mệnh gia chủ để chế ngự hung tinh ở đó gây ra. Tuy nhiên, dù bếp đặt trên phương vị hung nhưng hướng của miệng bếp (cửa lò, mặt trước bếp ga, miệng ông táo) vẫn cần hướng về cung cát mới có ý nghĩa tài lộc rất mạnh.

Trong căn nhà này (Chấn trạch), bếp đặt ở hướng Tây Bắc “hoả thiêu thiên môn” khiến gia chủ không kể tuổi nào đều mất quyền chức và hao tài vận.

Để biết miệng bếp hướng về cung nào trong nhà, dùng La bàn và bảng Bát trạch theo tuổi (xem Phụ lục) kiêm tra hướng cửa bếp. Nếu phạm tứ cát tinh thì tốt.
– Người xưa cho rằng, cửa bếp quay về hướng sinh khí, tài vận đối cường (rất mạnh) vào các năm Hợi, Mão, Mùi. Hàng năm vào các tháng 2, tháng 6, tháng 10.
– Cửa bếp đặt về hướng Diên niên (Kim), tài vận cũng tốt, được của cải vào các năm Sửu, Thân, Tỵ, Dậu. Những tháng được của là 4, 7, 12.
– Nếu cửa bếp đặt về hướng Thiên y (Thổ) tài vận cũng mạnh, mạnh nhất vào các năm Tý, Thìn, Thân hàng năm vào các tháng 3-7-11 là các tháng tài vận tốt nhất.
– Nếu cửa bếp hướng về Phục vị thì tiểu cường tài vận, chỉ dư dật chút ít, phát hơn ở các năm tháng Mão, Sửu, Hợi, các tháng mạnh hơn trong năm là tháng 2, 6,
10.
Ví dụ: Người có trạch Càn nên đặt bếp ở phương vị Đông (Ngũ Qủy), miệng bếp hướng về Tây gặp Sinh khí (xem sơ đồ).

Trong sơ đồ này, gia chủ mệnh Càn nhưng lại ở nhà trạch Khảm gặp bất lợi (Tây tứ mệnh ỏ nhà Đông tứ trạch). Gia chủ vô tình đã bố trí bếp ở Phía Tây Bắc (Lục sát), còn miệng bếp hướng về phía Đông (Ngũ qủy) gặp hung tinh. Kết quả tài vận hao tán, vợ chồng cãi cọ xung khắc triền miên khó hoà hợp thậm chí ly tán khi gặp năm xấu.

3. Cửa bếp hướng hung tinh phá tài
Dùng La bàn và bảng Bát trạch theo tuổi kiểm tra hướng cửa bếp. Nếu phạm tứ hung tinh thì rất xấu:
– Hướng về Tuyệt mệnh: Cửa bếp đặt quay về hướng này tài vận rất kém, dễ bị phá sản. Làm ăn kém nhất là vào năm Sửu, Tỵ, Dậu, các tháng kém nhất trong năm là tháng 4, 8, 12.
– Hướng về Ngũ quỷ: tài vận hao tán liên miên. Chỉ khi gặp cát tinh hoặc cùng với cát tinh sẽ chuyển sang thế “ngũ qủy vận tài” thì lại đột nhiên trở nên khá giả. Tài vận kém nhất vào các năm tháng: Dần, Tuất, các tháng kém nhất trong năm là tháng Giêng, tháng 5, tháng 9.

Hướng về Lục sát thì của cải không tụ tích được, của đến lại đội nón ra đi, các năm kém nhất là Tí, Thìn, Thân, các tháng kém nhất là tháng 3, 7, 11.
– Hướng về Họa hại. Không nên đặt bếp hướng này vì tài lộc rất kém. Các năm xấu: Tí, Thìn, Thân. Các tháng xấu: 3, 7, 11.
Ví dụ: Người có trạch Càn đại kị đặt bếp ở phương vị Tây (Sinh khí), miệng bếp hướng về Đông gặp Ngũ quy.

4. Kiêng bếp nấu dặt ngược hướng nhà
Bếp đặt ngược hướng nhà là bếp ngoảnh lưng về hướng cửa nhà, thí dụ nhà tọa Nam hướng Bắc mà bếp lại tọa Bắc hướng Nam là phạm đại kị.

5. Kiêng dường từ cửa đâm thẳng vào bếp
Theo quan niệm truyền thống, đường từ cửa đâm thẳng vào bếp có phong thủy rất xấu. Chỗ nấu nướng nuôi sống cả nhà vì vậy không nên đặt quá lộ liễu, đặc biệt là không nên để cửa nhìn thẳng vào bếp nấu, vì nó sẽ dẫn khí từ ngoài xông thẳng vào không lợi, sẽ mất mát, như cổ nhân dạy: “Cửa nhà thẳng vào bếp, tài sản hư hao”.

Kị đường đi từ cửa chính đâm thẳng vào cửa bếp khiến đứng ngoài đường nhìn thấy bếp dễ hư hao tài sản.

6. Kiêng để mọi người ở phòng khách nhìn thẳng vào bếp
Kiêng cửa chính nhìn thẳng vào bếp. Bếp nấu ăn không nên đế lộ, ở ngoài cửa chính nhà ở nhìn thấy bếp đương nhiên là không lành, còn đứng ngoài cửa bếp có thế nhìn thấy bếp cũng không lành.

7. Kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh
Kiêng đặt nhà bếp đối diện với nhà vệ sinh vì bếp là nơi nấu nướng đồ ãn thức uống cho cả gia đình, cần giữ sạch sẽ, không thì bệnh tật sẽ vào người qua đường ăn uống, làm hại đến sức khỏe. Nhà vệ sinh có rất nhiều thứ bẩn và vi trùng vì vậy bếp nấu không nên đặt gần nhà vệ sinh. Tuyệt đối cửa bếp không được đặt đối diện với nhà vệ sinh và không nên đặt bếp ngay dưới phòng vệ sinh của tầng trên..

Kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh

4. Kiêng nhà bếp đối diện với cửa phòng hay áp sát giường ngủ
Nhà bếp kiêng đặt đối diện với cửa phòng ngủ. Bếp là nơi nấu nướng, thậm chí còn nóng bức, vì vậy không nên dặt đối diện với phòng ngủ, vì như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe người ở trong phòng, sẽ không tốt, dễ sinh bệnh.

5. Kiêng đặt bếp dưói xà ngang, cầu thang
Bất kể là giường ngủ hay bàn ăn, bếp nấu đặt dưới xà ngang, cầu thang đều rất không tốt vì sát khí của xà ngang là rất mạnh. Nếu đặt bếp dưới xà ngang, cầu thang thì không tránh được người nhà bị đau ốm và nhất là nữ giới trong nhà vì sách cồ dạy: “Dưới xà nhà có bếp, nữ chủ nhà tổn hao”.

Dưới xà nhà, dưới cầu thang có bếp, nữ chủ nhà tổn hao”.

8. Kiêng để mặt trời chiếu xiên vào bếp
Nếu bếp bị mặt trời chiếu xiên từ hướng chính Tây vào là rất không tốt vì ánh nắng lúc chiều tà nếu chiếu vào nơi nấu ăn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mọi người trong nhà.

Bếp kị mặt trời chiếu xiên từ hướng chính Tây vào.

9. Kiêng để góc nhọn hay gió lùa chiếu thẳng vào bếp
Sát khí của góc nhọn là rất lớn, nếu để nó chiếu thẳng vào bếp thì hậu quả sẽ khó lường.
Nhà bếp phải phải được tránh gió – khu vực “tàng phong tụ khí”, nghĩa là nên tránh gió đế tụ khí.
10. Miệng bếp lò ky dối diện với vòi nước
Bếp lò ngũ hành thuộc Hỏa đối diện với vòi nước tạo ra thế phong thủy xấu: Thủy hỏa tương xung. Vì vậy, miệng bếp lò không được quay vào vòi nước, tủ lạnh, bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh.
11. Miệng bếp lò ky dặt ngược hướng nhà
Trừ nhà hướng Tốn, các hướng nhà khác không nên đặt miệng bếp lò quay về lưng nhà, vì phạm vào kỵ “Bối trạch phản hướng”, đại bất lợi.
12. Bếp lò đại ky dặt giữa tủ lạnh và máy giặt
Nhiều gia chủ do bếp quá chật đã đặt bếp hay lò nướng vào giữa tủ lanh và máy giặt. Bếp lò thuộc Hỏa, tủ lạnh máy giặt thuộc Thủy, Hỏa bị hai Thủy bao vây, bất lợi phong thủy.

Bếp ga đặt giữa tủ lạnh và máy giặt bất lợi vế phong thủy

15. Nhà bếp dại ky đóng kín không cửa sổ
Nhà bếp cần có cửa số’ đề thoát khí. Nếu có điều kiện nên xây giếng trời cho nhà bếp. Nếu chi có chỗ thoát khí, không có cửa sổ thoát khói, rất có hại với sức khỏe người trong nhà. Khói, hơi nóng, khí các bon đen sẽ xâm nhập vào phòng khách, phòng ngủ, không những làm hỏng các thiết bị sinh hoạt còn làm ô nhiễm không khí trong nhà.

16. Nhà bếp dại kỵ tối tăm ẩm thấp
Nhà bếp tối tăm ẩm thâ’p sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi trùng phát triển. Từ đó là nguồn gây bệnh đường hô hấp và gây nhiễm độc thực phẩm. Bếp nên có cửa sổ đón được ánh sáng mặt trời chiếu là tốt nhất, ngàoi ra có đèn chiếu sáng đủ mạnh.

 

Ứng dụng Bát trạch vào nhà ở

Luận điểm quan trọng nhất của thuyết bát trạch là người Đông tứ mệnh ở nhà nhóm Đông tứ trạch, người thuộc Tây tứ mệnh ở nhà Tây tứ trạch thì hưởng cát lợi. Cụ thể khi đó hướng ngôi nhà luôn nằm trong các cung có Cát tinh Sinh Khí, Thiên Y, Phúc Đức hay Phục Vì. Còn ngược lại khi người Đông mệnh lại ở nhà Tây trạch hoặc Tây mệnh ở nhà Đông trạch là hung khi hướng nhà sẽ nằm vào các cung có hung tinh (Tuyệt mệnh, Ngũ qủy, Lục sát, Hoạ hại). Vì vậy với người chọn mua nhà, việc quan trọng đầu tiên là xác định ngôi nhà đó có trạch hợp với quẻ mệnh của mình không.
Để xác định phương hướng nhanh chóng chính xác, người xưa chê tạo ra công cụ La ban phong thuỷ. Trên đó chia các hướng thành 8 hướng: Đòng, Tây, Nam Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam tương ứng với 8 quẻ (8 trạch) trên La bàn phong thuỷ. Mỗi hướng (tương ứng mỗi quẻ) còn chia làm 3 sơn. Tổng cộng có 24 sơn hướng với tám loại trạch (8 loại nhà theo hướng) khác nhau. Vì vậy công cụ này còn gọi là La bàn phong thủy 24 sơn hướng.

 Cửu tinh chê phục
Thuyết bát trạch cho rằng hướng nhà (do cửa chính hay cổng) phạm cát tinh thì tốt, phạm hung tinh thì xấu. Nhưng với những trường hợp gia chủ không thế đủ điều kiện mua được ngôi nhà có trạch và mệnh phù hợp, thuyết
Bát trạch đưa ra phương án cải tạo chống sát khí do hướng cổng cửa phạm. Đó là thuyết Cửu tinh chế phục để hạn chế điều hung:
Sinh khí giáng Ngũ quỷ Thiển Y ché Tuyệt mạng Diên niên yểm Lục sát Phục ưì yên Hoạ hại
Nguyên lý chế khắc này được vận dụng để khắc phục những hướng có hung tinh. Ví dụ cửa nhà ở phạm phương Ngũ quỷ, gia chủ đặt miệng bếp quay sang hướng Sinh khí có thể hoán cải phần nào. Nếu phạm Tuyệt mạng quay bếp sang hướng Thiên y, phạm Lục sát chọn hướng bếp Diên niên, phạm Họa hại thì cửa bếp quay về hướng Phục vì

Thực hành khi xem hướng hung cát ngôi nhà
Bát trạch thực hành đưa ra 8 đồ hình ứng dụng tương ứng với 8 trạch nhà để bạn xác định hung cát ngôi nhà định mua rất đơn giản. Chọn đồ hình trạch nào tuỳ thuộc vào trạch mệnh (quẻ mệnh cùng tên) của bản thân gia chủ. Các bước thực hành như sau:
– Tra bảng quẻ mệnh theo năm sinh gia chủ, xác định quẻ trạch mệnh tương ứng cùng tên. Ví dụ gia chủ sinh năm 1954, quẻ Khôn, thì quẻ trạch tương ứng là đồ hình trạch Khôn.
– Dùng đồ hình trạch mệnh áp vào la bàn phương hướng sao cho các chiều Bắc Nam trùng nhau. Khi đó các cung chứa Cát tinh là các hướng cát (vùng màu xẫm), cung chứa hung tinh là hướng xấu (vùng màu trắng). Đặc biệt chú ý cung chứa hướng cửa cổng.

Ngồi ở trung tâm ngôi nhà, quay mặt về hướng Bắc cầm đồ hình này quan sát sẽ biết các hướng tốt xấu của ngôi nhà trong đó có hướng cửa cổng.

1. La bàn Đông Tứ Trạch: TRẠCH CHẤN

2. La bàn Đông Tứ Trạch: TRẠCH KHẢM

1. La bàn Đông Tứ Trạch : TRẠCH LY

2. La bàn Bông Tứ Trạch: TRẠCH TỐN

Ngồi ở trung tâm ngôi nhà, quay mặt về hướng Bắc cầm đồ hình này quan sát sẽ biết các hướng tốt xấu của ngôi nhà trong đó có hướng cửa cổng.

Chọn hướng nhà tránh sao Vong Thần
Trong phong thủy học có một ngôi sao gọi là “Vong Thần”. Sao này khi vượng sẽ gây ra tranh cãi, đấu khẩu cư gia. Sao Vong Thần vượng ở năm Dần, Thân, Tị, Hợi. Để tránh sao Vong Thần khi mua nhà bạn cần tránh chọn nhà có hướng sau đây:
Kị Vong thần

Tọa hướng đương thịnh, phú qúy thành công
Tọa hướng đương thịnh chỉ ngôi nhà có hướng thịnh trong thời kỳ 20 năm. Hiện tại chúng ta đang sông ở thời kỳ Bát vận (2004-2023). Trong thời kỳ này chỉ có 6 hướng nhà sau gọi là 6 hướng thịnh mà bạn nên chọn:
– Nhà tọa Càn hướng Tốn (hướng Đông Nam)
– Nhà tọa Tôn hướng Càn (hướng Tây Bắc)
– Nhà tọa Sửu hướng Mùi (hướng Tây Nam lệch Nam)
– Nhà tọa Mùi hướng Sửu (hướng Đông Bắc lệch Bắc)
– Nhà tọa Tị hướng Hợi (hướng Tây Bắc lệch Bắc)
– Nhà tọa Hợi hướng Tị (hướng Đông Nam lệch Nam) Sáu hướng nhà này gọi là “đinh tài lưỡng đắc” chỉ
sức khỏe người nhà tốt có con trai, tài chỉ tiền tài khá giả. Còn lại các hướng khác đều không tốt. Khi có hướng đắc tài thì tổn đinh, đắc đinh thì tổn tài. Nếu gặp nhà hướng đó phải hóa giải. (Xem la bàn phong thủy 24 sơn hướng).

Nhà không có minh đường đủ rộng
Người xưa có câu “Minh đường rộng lớn, tiền đồ vô lượng”.
“Minh đường” chỉ mảnh đất trống trước cửa nhà. Nếu không có mảnh đất trống, đường đi hay hồ nước phía trước là “minh đường”. Đường trước cửa nhà cần rộng bằng phẳng. Nếu ở trong ngõ, đường quá hẹp tạo ra cảm giác bức bí. Tuy vậy, không phải tất cả những ai ở mặt đường lớn là giàu có, ở mặt ngõ hẹp là nghèo khổ. Người xưa nói “Minh đường rộng lớn cũng không bằng nhà hướng đương thịnh. Nhà hướng đương thịnh không bằng tu nhân tích đức”!

“Minh đường” chỉ mảnh đất trống trước cửa nhà. Nếu không có mảnh đất trống, đường đi hay hổ nước phía trước là “minh đường

 Phía Nam nhà là đất trống – phú qúy vẹn toàn
Theo phong thủy kinh điển, một ngoại hình đẹp lý tưởng cho mảnh đất làm nhà là phải có núi cao ở hướng Đông (Thanh long), có đồi thấp ở hướng Tây (Bạch hổ), có khoảng đất rộng và trống ở hướng Nam (Hồng phượng) và có cây to ở hướng Bắc (Hắc quy). Nhà hướng Nam lại có khoảng đất trống trước mặt là nhà lý tưởng về phong thủy. Bất kể khoảng đất trống là đất tự nhiên hay đã được xây dựng thành công viên, hồ ao công cộng. Các nhà phong thủy cho rằng, nhà hướng Nam có đất trống trước mặt, gia đình hòa thuận, phú qúy đầy đủ. Thực tế, nhà hướng Nam mùa hè mát, mùa đông ấm. Chủ sống ở nhà này sức khỏe tốt, thành đạt vì được nhiều người (trong cơ quan hoặc trong lĩnh vực hoạt động) ủng hộ. Ngoài ra trước mặt là minh đường đủ rộng nên đắc tài.

Nhà hướng Nam. có công viên hay đất trông trước mặt thì phú quý vẹn toàn.

 Nhà có hướng Sửu, hướng Dần là đất trống
Nhìn trên la bàn Phong thủy hướng Sửu (số 3), hướng Dần (số 5) ở Đông Bắc phương. Khi xây nhà nếu đế trống hai vị trí này làm sân trời hoặc vườn hoa, nhà ở đại cát. Chủ phú qúy lâu dài, càng ở lâu càng phú qúy. Phong thủy học kiêng làm nhà trên vị trí 2 hướng đó, vì cho rằng hai hướng này địa khí rất xấu. Thậm chí có nhà phong thủy cho răng, nếu ở nhà tọa Sửu hướng Mùi, tọa Mùi hướng Sửu, tọa Dần hướng Thân, tọa Thân hướng Dần có thể không có con trai. Nếu gặp phải 4 loại nhà trên phải hóa giải bằng chất liệu Kim như treo chuông đồng, ngủ giường sắt, đóng 8 đinh đồng ở cổng…

Ngôi nhà hướng Bắc, phía Đông Bắc để tròng bỗ trí vườn cảnh nên rất phú quý.

 Phía Tây nhà đất cao, phía Đông thấp – bình an cát tường
Sách phong thủy đều nói, ở địa thế đất Tây cao Đông thấp nếu làm nhà hướng Đông, con cháu giàu có, tích đức thì con cháu làm công hầu khanh tướng. Nếu ở nhà địa thế này, tuy chỉ giàu có bậc trung hoặc làm quan không hiển hách, song cuộc sống chắc chắn bình an cát lành không lo đói rét

Nhà hướng Đông trên địa thế đất Tây (sau lưng) cao. Phía trước nhà Đông thấp thì luôn bình an cát tường.