Các hướng nhà trong bát vận (2004-2023)

La bàn phong thủy có 24 sơn hướng thời kì bát vận (2004- 2023). Nhìn vào La bàn ta thấy:
– 6 hướng cát là vùng màu sẫm là “đáo sơn đáo hướng” (Đinh tài đều vượng).
– “Song tinh đáo tọa” (Tiền lắm, bệnh nhiều)
– “Song tinh đáo hướng” (Khoẻ mạnh nhưng phá tài).
– “Ngược sơn ngược hướng” rất xấu (Dinh tài đều bại).
Đắc vận: Nhân duyên đẹp, đắc lộc, xây cất cát. Thoái vận: Gây nạn đào hoa, tốn đinh phá tài, bệnh mắt, bệnh tim, hỏa hoạncho gia chủ.
Bốn loại sát khí trên có thế bị hạn chế hoặc tăng cường khí kết hợp với các phi tinh khác. Trường hợp khi là 3 sao tài tinh Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch cùng hội ở cửa cổng gọi là tam đại tài tinh thì năm đó tiền của tụ vào nhà khiến hưng gia bậc nhất nhì thiên hạ.
4. 6 Sơn hướng nhà “vượng sơn vượng hướng” trong Bát vận (2004-2023)
Trong thời kỳ Bát vận (2004-2023) sao Bát Bạch là sao đương thời đắc lệnh. Sao Bát Bạch bay đến hướng nhà nào thì nhà đó đinh tài đều vượng, chỉ tài lộc nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn so với thời kỳ Thất vận (1984-2003). Trong bát vận chỉ có 6 sơn hướng gọi là cục “đáo sơn đáo hướng”.

Những ngôi nhà ở 6 phương vị này đều “Đinh tài lưỡng đắc (Đắc lợi về con trai và tiền tài) rất đáng chọn khi mua nhà.
1. Càn sơn hướng Tốn: hướng về chính giữa Đông Nam
2. Tôn Sơn hướng Càn: hướng về chính giữa Tây Bắc
3. Sửu Sơn hướng Mùi: hướng về Tây Nam lệch Nam.
4. Mùi Sơn hướng Sửu: hướng về Đông Bắc lệch Bắc
5. Tỵ Sơn hướng Hợi: hướng về Tây Bắc lệch Bắc.
6. Hợi Sơn hướng Tỵ: hướng về Đông Nam lệch Nam.
Một số hướng khác sự tốt đẹp không toàn diện như “song tinh đáo hướng”; tiền nhiều nhưng bệnh tật cũng lắm hay “song tinh đáo toạ”, khoẻ mạnh nhưng hao tài..vv
Bạn cần nhớ thời kỳ Bát vận (2004-2023) Chính Thần ở Đông Bắc (kỵ Thủy nghĩa là kị đặt bể nước), Linh Thần ở Tây Nam (kiến Thủy nên đặt bể nước ở hướng này) thì đắc tài lộc.
5. Nhà “Thượng sơn hạ thủy”(bệnh nhiều tật lắm)
Ngược với 6 hướng nhà cát “đáo sơn đáo hướng” là 6 hướng nhà đại hung gọi là hướng nhà “Thượng sơn hạ thủy” (trên là núi dưới là nước). Nguyên tắc của phái Huyền không phi tinh là phối hợp phương vị của phi tinh với địa hình bên ngoài để xác định chính xác mọi trường hợp tốt, xấu của căn nhà.
Khi Bát vận tinh (sao Bát Bạch đắc lệnh thời kỳ Bát vận 2004-2023) tọa sơn bay đến hướng nhà, còn Bát Bạch hướng tinh bay đến tọa nhà gọi là nhà “ngược sơn ngược hướng” hoặc “Thượng sơn hạ thủy”. Khi đó xảy ra “Sơn Thần trên núi xuống nước, Long Thần dưới sông lên núi” chỉ hiện tượng râ’t xâu. Sơn Thần xuống sông sẽ mất hết uy phong, thậm chí chết đuối, Thủy Thần lên núi cũng vậy, mất hết thần thông, thậm chí chết khát. Mặt khác: “Sơn thần quản đinh, sức khỏe, Thủy thần quản tài của”. Vì thê trong các
trường hợp gọi là nhà hung hại, đinh tài đều xấu. Đó là loại nhà:
– Nhà tọa Khôn hướng Cấn và tọa Thân hướng Dần (hướng Đông Bắc, Trạch Cấn – ngược sơn ngược hướng, Đinh tài đều kém).
6. Nhà “song tinh dáo tọa” (phá tài)
Loại nhà tọa tinh có hai ngôi sao phụ đều là sao Bát Bạch (đồng cung). Như vậy tọa tinh rất vượng, tức nhân đinh rất vượng, nhưng Long thần (Thủy) bay đến tọa sơn sẽ phá tài vì “chết khát”. Đó là loại nhà có hướng:
– Nhà tọa Ngọ hướng Tý và nhà tọa Đinh hướng Qúy. Thuộc hướng Bắc (trạch Khảm) tuy gia chủ khoẻ mạnh nhưng làm ăn rất kém.

7. Nhà “song tinh dáo hướng” (bệnh tật)
Loại nhà vị trí hướng có hai ngôi sao phụ đều là sao Bát Bạch, hướng thủy quản tài, tuy tiền tài nhiều, song Sơn thần (Sơn) bay đến hướng vị gọi là Sơn thần hạ thủy (gặp nước chết đuối), khiến sức khỏe rất kém, bệnh tật đầy người. Đó là nhà:
– Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh. Thuộc hướng Nam (TRẠCH LY, song tinh đáo hướng, tiền nhiều bệnh tật cũng lắm.
Vì vậy khi xem cát hung của ngôi nhà phải xét sơn hướng chứ không chỉ xét 8 hướng Bắc Nam Đông Tây.
Thí dụ cùng hướng Đông – Tây nhưng:
– Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Canh hướng Giáp là nhà đảo sơn đảo hướng rất xấu trong Bát vận (2004-2023)
– Nhà tọa Mão hướng Dậu và tọa Dậu hướng Mão lại là nhà vượng sơn vượng hướng Bát vận (2004-2023) nhưng nhà hai loại nhà này vẫn bị hung sát vì không có tọa tinh và hướng tinh là sao Bát Bạch mà sao này chỉ xuất hiện ở một phía tọa hoặc hướng.

8. Vận dụng thế “Ngũ qủy vận tài” tăng tài lộc
Ngũ Thổ chủ hung sát của sao Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc Thổ. Ngũ Thổ bát Thủy Linh đường là một bố trận kinh điển trong phong thủy còn gọi là “Ngũ Qủy vận tài”, lợi dụng Ngũ Hoàng sát kiếm tiền. Ngũ Hoàng sát là sao hung, các nhà phong thủy lấy “độc trị độc”, thiết kế bố cục phong thủy.
Linh đường là vị trí của Linh thần. Trong hong thủy học, sao Bát Bạch1*’ số 8 bay vào phương vị cung Cấn Đông Bắc. Điều đó có nghĩa là phương vị Chính Thần ở phía Đông Bắc (Vì thế ở Đông Bắc nên có núi, đồi, nhà cao vì Chính Thần kiến sơn đại cát lợi).
Linh Thần trong Bát vận (2004-2023) ở phía Tây Nam ngôi nhà, vì vậy ở Tây Nam nhà nên có nước, dòng sông, bể nước, vì Linh Thần kiến thủy đại cát lợi.
Đông Bắc là vị trí Chính Thần, mở cổng nạp khí cát lợi. Vị trí Tây Nam gọi là vị trí Linh Thần. Nếu Linh Thần kiến thủy gọi là Linh Thần Thủy, chủ đại phát. Trong 20 năm Bát vận (2004-2023), nếu nhà bạn ở phía Tây Nam có hồ nước, lu nước, bể nước gọi là nhà Bát thủy nhập Linh Đường hoặc nhà Linh đường kiến thủy thì đại cát lợi.
Năm 2007, sao đắc lệnh Bát Bạch bay tới cung Tây Nam, Linh Thần Thủy được sao đắc lệnh chiếu gọi tạo ra song hỷ lâm môn, đại phát. Ngược lại nếu phía Đông Bắc có hồ nước, bể nước thì bạn phải đóng cửa sổ hay tháo nước bể vì Chính Thần kỵ kiến thủy (Chính thần chết đuối). Đây là ứng dụng quan trọng để tăng tài vận.