Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải

1. Sự hạn chế về hưóng nhà phái bát trạch.

Khi chọn hướng nhà theo Bát trạch, ta đã dựa vào nguyên lý phân chia trạch nhà và tuổi gia chử thành 2 nhóm ĐÔNG – TÂY sao cho tương hợp.
Những người có năm sinh thuộc các quẻ CHAN, TỐN, KHẢM, LY là thuộc ĐÔNG TÚ MỆNH, và chỉ có thế chọn những nhà cộ phương tọa thuộc các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BAC và NAM, tức những nha thuộc ĐÔNG TÚ TRẠCH thì mọi sự mới được tốt đẹp. Tương tự, những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, DOAI là thuộc TÂY TÚ MỆNH, nên chỉ có thể chọn những nhà có tọa thuộc các hướng TÂY BẮC, TÂỸ NAM, ĐÔNG BẮc’ và TAY, tức những nhà thuộc TÂY TÚ TRẠCH.
Tuy nhiên, có nhiều người dù đã được “đúng hướng hợp với bản mệnh”, nhưng sau khi vào ở đột nhiên gặp tai nạn, khốn khó, bệnh tật thậm chí yểu tử. Ba câu truyện sau cho thấy việc chọn hướng nhà theo tuổi gia chủ của phát Bát trạch có những hạn chế nhất định.
– Một gia đình vợ, chồng đều sinh năm 1926 (Bính Dần), chồng mệnh Khôn, vợ mệnh Tôn. Năm 1965, họ dọn vào 1 căn nhà hướng Tây Nam, tọa Đông Bấc, tọa – hướng đều hợp với tuổi chồng, nhưng khắc tuổi người vợ. Không nhửng thế, bếp còn nằm ở khu vực Tây Bắc, miệng bếp nhìn về hướng Tây Nam. 8 năm sau đó gia đình càng ngày càng lụn bại, bệnh tật, tai họa liên
miên. Cuối cùng người chồng bị đứt mạch máu và bại liệt nửa người, chỉ hơn 1 năm sau thì ông qua đời.
– Một nữ doanh nhân giàu có, sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), mệnh Ly. Vào năm 1995, bà ta này dọn vào ở trong căn biệt thự mới tọa Bắc hướng Nam (hay tọa Ty hướng Ngọ). Bếp nằm tại khu vực phía TÂY BẮC, hướng bếp (tức hướng lưng người đứng nâu) nhìn về phía NAM. Khi mới vào ở mọi sự bình thường, nhưng đến năm 2003 (sau 8 năm) thì doanh nghiệp của bà bị phá sản, sang năm 2004 lại phát hiện bà bị ung thư. Sau vài năm đau đớn thì bà qua đời đầu năm 2008.
– Một gia đình nọ, chồng sinh năm 1958 (Mậu Tuất), mệnh Càn, vợ sinh năm 1961 (Tân Sửu), mệnh Chấn, mua nhà tọa Bắc hướng Nam từ cuối năm 2003. Tuy nhà này “hợp” với tuổi vợ, còn “khắc hại” tuổi chồng. Sau khi vào ở gần 3 năm thì người vợ bị mất việc, kiện tụng, thần kinh suy nhược còn người chồng thì tương đối ổn định, tuy có nóng nảy hơn lúc trước.
Với những vấn đề này, trường phái Cửu tinh tiêu biểu là Huyền không phi tinh có cách lý giải riêng và qua đó chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của việc hóa giải sát khí do phi tinh mang đến hàng năm.

2. Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải
Thuyết Cửu tinh cho rằng không gian ngôi nhà hàng năm có 9 phi tinh (Cửu tinh) thay nhau xâm nhập cung trung và cung cổng (hướng nhà). Do tính chất của cửu tinh du nhập vào 8 hướng nhà có thể biết cát hung từng năm. Cửu tinh gồm 4 sao cát tinh: Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch, Tứ Lục và 5 sao hung tinh: Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Tam Bích, Cửu tử, Thất Xích.
Sát khí của phi tinh thuộc loại vô hình gây bất lợi trong 9 cung đặc biệt là cung cửa, cổng (hướng nhà).
Nguyên tắc hóa giải sát khí của chúng dựa vào tính sinh khắc của Ngũ hành:
– Dùng vật Hỏa hóa giải được Mộc Tam Bích (3), Mộc Tứ Lục (4) (vì Mộc sinh Hỏa).
– Dùng vật Mộc hóa giải được Thủy Nhất Bạch (1) (Thủy sinh Mộc).
– Dùng vật Thủy có thể hóa giải được Kim Lục Bạch (6), Kim Thất Xích (7) (vì Kim sinh Thủy).
– Dùng vật Kim hóa giải được Thố Bát Bạch (8), Thổ Nhị Hắc (2), Thổ Ngũ Hoàng (5) (vì Hỏa sinh Thổ).
– Dùng vật Thố hóa giải được Hỏa Cửu Tử (9).