Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P10

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC –  TRẠCH KHẢM, (song tinh đáo tọa -khỏe mạnh, phá tài)

Năm 2015 (Ất Mùi, đắc đại lộc)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2015 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng Bắc gặp sao Bát Bạch, mọi sự hư không. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh bay đến cống gặp sao Bát Bạch, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cống để hóa giải hung sát 2 sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng.
Năm nay 2 sao tọa tinh Nhị Hắc, Thất Xích đồng cung, đề phòng hỏa hoạn, bệnh ung thư. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng, Cửu Tử đồng cung, trong nhà có kẻ ương gàn. Nên cho trẻ đeo nhẫn.
Cổng Đông Bắc năm nay là cổng tài lộc, đắc lộc về nhà đất. Nên đặt nghê đồng, tranh chữ Lộc, ngọc như ý trong phòng khách để thúc đẩy tài vận.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2015 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng Bắc gặp sao Bát Bạch, mọi sự hư không. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ để hóa giải hung sát hai sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng.
Nãm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc, Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không và hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương. Có thể tai họa kép có thể xảy ra vì vậy cần đặc biệt lưu ý hóa giải. Cần cho trẻ ăn viên sắt, đeo nhẫn bạc, thậm chí đóng 9 cái đinh ở cổng để hóa giải triệt để hugn sát.

Năm 2016 (Bính Thân, hung sát)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2016 sao tọa tinh Nhất Bạch bay đến cổng chính Bắc gặp sao vận niên tinh Thất Xích, gọi là “Kim Thủy đa tình”, đề phòng nạn đào hoa. Đặt chậu cây cảnh ở cổng hóa giải. Sao hướng tinh Tứ Lục và sao Thất Xích niên vận tinh đồng cung, đề phòng nạn đao kiếm. Treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng hóa giải.
Năm nay 2 sao tọa tinh, Nhât Bạch Thât Xích “Kim Thủy đa tình, tham hoa luyến tửu”. Hai sao hướng tinh Tứ Lục Cửu Tử, đề phòng hỏa hoạn. Có thể đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Cổng Tây Bắc tuy có tranh chấp nhỏ song đắc tài đắc lộc.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2016 sao tọa tinh Nhất Bạch bay đến cổng chính Bắc gặp sao vận niên Thất Xích, gọi là cục “Kim Thủy đa tình”, đề phòng nạn đào hoa. Đặt chậu cây cảnh ở cổng hóa giải. Sao hướng tinh Tứ Lục và sao Thất Xích đồng cung đề phòng nạn đao kiếm, cần treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng để hóa giải. Năm nay hai sao tọa tinh Nhâ’t Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Nên đặt chậu cây cảnh ô cống, treo tranh sơn thủy hoặc tranh 9 con cá, đặt tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch. Hai sao hướng tinh Tứ Lục Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu hình xung. Nên cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong, treo đèn lồng đỏ ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.

Năm 2017 (Đinh Dậu, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2017 sao tọa tinh Cửu Tử bay đến cổng Bắc gặp sao niên vận Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, con trưởng bị bệnh. Nên đặt voi sứ hoặc sư tử đá ở cổng để hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao hướng tinh Tam Bích và sao Lục Bạch đồng cung, đề phòng bị bệnh gan.
Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao tọa tinh Thất Xích, Cửu Tử đồng cung, chủ hạn hồi lộc, tức làm bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Hai sao hướng tinh Tam Bích, Cửu Tử đồng cung, chủ thông minh sáng kiến, quyết đoán. Năm nay cổng chính Bắc đẹp hơn 2 cổng Tây Bắc và Đông Bắc.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2017 sao tọa tinh Cửu Tử bay đến cổng Bắc gặp sao niên vận Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, con trưởng bị bệnh. Nên đặt voi sứ hoặc sư tử đá ở cổng để hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao hướng tinh Tam Bích và sao Lục Bạch vận niên tinh đồng cung đề phòng bị bệnh gan. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng để hóa giải sao Tam Bích.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch, Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lai môn. Hai sao hướng tinh Tam Bích, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong để hóa giải hung sát sao Tam Bích. Năm nay cổng Bắc đẹp, thu nhập tăng.

Năm 2018 (Mậu Tuất, dại hung sát)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2018 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng gặp sao Ngũ Hoàng, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao vận niên Ngũ Hoàng đồng cung, tài hao bệnh tật. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích, Bát Bạch đồng cung, chủ khỏe mạnh. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Cửu Tử đồng cung, người trong nhà có kẻ ương gàn. Nên đặt voi sứ, sư tử đá, treo tranh sơn thủy, đặt tháp Văn xương ở phòng khách để hóa giải hung sát sao Cửu Tử.
Cổng Tây Bắc năm nay tuy đào hoa, song đắc tài lộc, vận quan chức hanh thông.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2018 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Bắc gặp sao Ngũ Hoàng, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát. Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao vận niên Ngũ Hoàng đồng cung, tài hao bệnh tật. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch và Bát Bạch đồng cung, gọi là “Song tinh đáo hội”, vượng đinh vượng tài. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không. Nên đóng 5 cái đinh đồng trước cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Có thể đặt xâu tiền cổ, tưới nước muối ngâm tiền đồng cổ. Mở cổng hướng Tây Bắc sẽ đắc tài đắc lộc.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 1 tỷ