Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, đại hung sát)

1. Nhà tọa Càn hưổng Tốn và nhà tọa Hợi hướng Tị
Năm 2015 sao tọa tinh Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc vận niên tinh, chủ tài hao bệnh tật. Hai sao Nhị Hắc tọa tinh và Nhị Hắc hướng tinh đồng cung, chủ đề phòng tai nạn bất ngờ. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc và sao Ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng nạn đào hoa, bệnh kín. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc Bát Bạch, mọi sự hư không. Năm nay nếu mở cổng phía Nam sẽ đắc tài, đắc lộc vì có Thiên y rất đẹp. Nếu mở cổng Tây Nam, kinh doanh nhà đất thành công.

2. Nhà tọa Tuât hướng Thìn
Năm 2015 sao Ngũ Hoàng bay đến cổng Đông Nam gặp sao Nhị Hắc vận niên tinh, chủ tài hao bệnh tật. Hai sao Nhị Hắc tọa tinh và Nhị Hắc hướng tinh đồng cung, chủ đề phòng tai họa bất ngờ. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ, để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc và sao ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng trẻ gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát.
Hai sao hướng tinh Nhị Hắc Lục Bạch đồng cung chủ giàu có. Năm nay thu nhập tăng, nên đặt nghê đồng xâu tiền Ngũ đế, ấn thăng quan, ngọc như ý ở cửa chính hoặc phòng khách đế tăng tài vận.

Năm 2016 (Bính Thân, đắc tài lộc)

1. Nhà tọa Càn hướng Tốn và nhà tọa Hợi hướng Tị
Năm 2016 sao tọa tinh Tứ Lục bay đến cổng Đông Nam gặp sao vận niên Nhát Bạch, chủ hưng vượng phát khoa danh. Sao hướng tinh Nhất Bạch gặp sao vận niên Nhất Bạch, chủ tiền của lắm.
Hai sao tọa tinh Tứ Lục, Nhất Bạch, chủ khỏe mạnh, phát đạt. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Bát Bạch nên đề phòng nạn sông nước. Nên đặt chậu cây cảnh, tháp Văn xương gỗ ở cổng, treo tranh 9 con cá để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Năm nay thu nhập tăng rất nhiều, song cần đề phòng tai họa bất ngờ. cần đặt bể cá ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.

2. Nhà tọa Tuất hướng Thìn
Năm 2016 sao tọa tinh Tứ Lục bay đến cổng Đông Nam gặp sao vận niên Nhất Bạch, chủ hưng vượng, phát khoa danh. Sao hướng tinh Nhất Bạch và sao vận niên Nhất Bạch đồng cung, chủ tiền của lắm.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương. Nên cho trẻ mặc quần áo đỏ, ăn mật ong, treo đèn lồng đỏ ở cống hoặc phòng ngủ của trẻ để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Lục Bạch đồng cung, chủ bị nạn đào hoa. Có thể đặt chậu cây cảnh, bế cá ở cổng, treo tranh 9 con cá ở phòng ngủ đế hóa giải sao Lục Bạch Nhất Bạch.
Cổng Đông Nam năm nay là cổng con cái thành đạt. Nên đặt tháp Văn Xương ở phòng học để thúc đẩy học vận.

Năm 2017 (Đinh Dậu, dắc tài lộc)

1. Nhà tọa Càn hướng Tốn và nhà tọa Hợi hưổng Tị
Năm 2017 sao tọa tinh Tam Bích bay đến cổng Đông Nam gặp sao niên vận Cửu Tử, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao hướng tinh Cửu Tử và sao vận niên Cửu Tử đồng cung, chủ đắc danh lộc, cần phòng nạn đào hoa.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Tam Bích đồng cung, thị phi cãi cọ. cần treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao hướng tinh Bát Bạch, Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn.
Năm nay cổng phía Đông rất đẹp vì có sao niên vận Bát Bạch bay đến. Cổng Đông tài vận vượng, thu nhập tăng. Đặt cối xay gió hoặc nghê đồng, quả cầu thủy tinh, ấn thăng quan để thúc đẩy tài vận, quan vận.

2. Nhà tọa Tuất hướng Thìn
Năm 2017 sao tọa tinh Tam Bích bay đến cổng Đông Nam gặp sao niên vận tinh Cửu Tử, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao hướng tinh Cửu Tử và sao niên vận Cửu Tử đồng cung, chủ đắc danh lộc, cần đề phòng nạn đào hoa.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung.
Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng đế hóa giải sao hung sát sao Tam Bích. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Cửu Tử đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cống để hóa giải hung sát sao Cửu Tử.
Năm nay cổng chính Đông rất đẹp vì có sao vận tinh Bát Bạch chiếu. Nên đặt nghê đồng, quả cầu thủy tinh, cối xay gió ở cổng cửa để thúc đẩy tài vận.

Năm 2018 (Mậu Tuất, dắc tài lộc)

1. Nhà tọa Càn hướng Tốn và nhà tọa Hợi hướng Tị
Năm 2018 sao Nhị Hắc bay đến cổng Đông Nam gặp sao Bát Bạch đề phòng bệnh tật. Nên đặt chuông gió, hồ lô đồng ở cổng, cửa để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc. Sao hướng tinh Bát Bạch niên vận tinh, gọi là song tinh đáo hội, vượng đinh vượng tài. Nên đặt tượng Phúc Lộc Thọ, ngọc khuê, ân thăng quan đề thúc đẩy tài vận.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc, Nhât Bạch đồng cung, đề phòng bệnh tim, bệnh thận. Nên đặt chậu cây ở cống, treo tranh sơn thủy hóa giải hung sát sao Nhất Bạch. Năm nay hai sao hướng tinh Bát Bạch – Bát Bạch đồng cung, vượng đinh vượng tài. Thu nhập rất lớn. Kinh doanh lớn thu lợi nhiều, kinh doanh nhỏ thu lợi nhỏ. Cổng Đông Nam đẹp hơn cổng Đông và cổng Nam.

2. Nhà tọa Tuất hướng Thìn
Năm 2018 sao Nhị Hắc bay đến cổng Đông Nam gặp sao niên vận tinh Bát Bạch, đề phòng bệnh tật. Nên đặt chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc. Sao hướng tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, thu nhập khá lớn. cần đặt nghê đồng, tranh chữ Lộc ngọc khuê ở phòng khách để thúc đẩy tài vận.
Năm nay cổng Đông Nam đẹp hơn cống Đông, cổng Nam. Nhà ở hướng này đắc tài lộc, song cần đề phòng bệnh tật.