Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P3

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC – (TRẠCH CÀN – vượng sơn vượng hướng)

Năm 2011 (Tân Mão, đinh tài đều vượng)

1. Nhà tọa Tốn hướng Càn và nhà tọa Tị hướng Hợi
Năm 2011 sao Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao Bát Bạch niên vận, trục trặc nhưng Nhị Hắc đại biểu người mẹ hình xung với Bát Bạch đại biểu trai út. Sao Tứ Lục gặp sao Bát Bạch, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) dễ bị kích động nhẹ thì tính nóng, nặng thì suy nhược thần kinh. Năm nay hỷ sự lâm môn vì Bát Bạch vận niên và Cửu Tử bát vận đồng cung.
Nhà Tây Bắc tọa Tốn hướng Càn, tọa Tị hướng Hợi là nhà vượng sơn vượng hướng, cổng Tây Bắc vẫn đẹp, chưa cần phải hóa giải. Nếu mở cổng phía Tây nên đặt voi sứ, sư tử đá hoặc đặt gương Bát quái, tháp Văn Xương để hóa giải bệnh tật hỏa hoạn do sao Cửu Tử gây ra. cần treo chuông gió, hồ lô đồng, quả cầu thủy tinh hoặc xâu tiền cổ ở cung Trung để hóa giải sao Ngũ Hoàng.

 

2.Nhà tọa Thìn hướng Tuất (Liên chu tam tán, ngược sơn ngược hướng)

Nhà “Liên chu tam tán” phùng hung hóa cát, nhà “ngược sơn ngược hướng” đinh tài đều bại.
Năm nay Nhị Bát đồng cung, sức khỏe không tốt. Tứ Bát đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình xung. Năm nay người nhà thông minh, con cháu học giỏi đỗ đạt vì Nhất Tứ đồng cung.
Năm 2011 tọa tinh Bát Bạch bát vận gặp tọa tinh Nhị Hắc niên vận, trẻ nhỏ sức khỏe suy yếu, song tiền tài hưng vượng, thu nhập rất‘tốt vì hai sao tài tinh Nhất Bạch bát vận, Tứ Lục niên vận đồng cung.
Năm nay cung trung tâm xấu, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, quả cầu thủy tinh hoặc xâu tiền cổ hóa giải sao Ngũ Hoàng.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Tốn hướng Càn và nhà tọa Tị hướng Hợi
Năm 2012 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Thất Xích, Kim thủy đa tình, bị nạn đào hoa. Sao Tam Bích hướng tinh đồng cung với sao Thất Xích đề phòng trộm cướp kiện cáo. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải sao Thất Xích.
Năm nay tọa tinh Lục Bạch Nhất Bạch đồng cung, dục vọng đào hoa mãnh liệt, dễ mắc nạn tình khó giải. Tam Bích Bát Bạch hướng tinh đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương, cho trẻ mặc quần áo đỏ, ăn mật ong hóa giải Tam Bích sát.
Cổng phía Tây đẹp hơn cổng phía Tây Bắc vì Bát Bạch niên vận tinh đương lệnh có thể hóa giải mọi hung sát. Năm nay chủ thông minh, quyết đoán.

2. Nhà tọa Thìn hướng Tuất
Năm 2012 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Thất Xích niên vận tinh, Kim Thủy đa tình, bị nạn đào hoa. Sao Tam Bích hướng tinh đồng cung với sao Thất Xích đề phòng trộm cướp, kiện cáo. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Tam Bích đồng cung, gây cãi cọ trong nhà. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt để hóa giải sao Tam Bích.
Cổng Tây đẹp hơn cổng Tây Bắc vì có niên vận tinh Bát Bạch đương lệnh không sợ hung tinh. Năm nay chủ thông minh quyết đoán.

Năm 2013 (Qúy Tị, đắc tài lộc)

1. Nhà tọa Tốn hướng Càn và nhà tọa Tị hướng Hợi

Năm 2013 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch niên vận tinh, Thiên môn kiến Hỏa, chủ ho nặng. Sao Nhị Hắc hướng tinh và sao Lục Bạch niên vận đồng cung, giàu có trong vùng.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch Cửu Tử đồng cung, chủ ho nặng, con bị bệnh kín. Nên đặt voi sứ, sư tử đá, vẽ 9 vòng trong đỏ trên tường, đặt tháp Văn xương, treo gương Bát quái để hóa giải hung sát sao Cửu Tử.
Sao Nhị Hắc hướng tinh và sao Bát Bạch hướng tinh đồng cung mọi sự hư không. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ, cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Cổng Tây Bắc vẫn là cổng tài vượng.

2. Nhà tọa Thìn hướng Tuất
Năm 2013 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch niên vận tinh, Thiên môn kiến Hỏa, chủ ho nặng. Sao Nhị Hắc hướng tinh và sao Lục Bạch niên vận tinh đồng cung, chủ giàu có trong vùng.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Nhị Hắc đồng cung, bệnh tật phát sinh, thân hình tiều tụy, mặt xanh mắt trắng, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ, treo gương bát quái để hóa giải sao Nhị Hắc.
Cổng Tây Bắc đẹp hơn cổng Tây và cổng Bắc. Năm nay tiền tài hao tổn vì sao Nhị Hắc bay đến cổng, không nên làm ăn lớn.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, đại hung sát)

1. Nhà tọa Tốn hướng Càn và nhà tọa Tị hướng Hợi
Năm 2014 sao Bát Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Ngũ Hoàng, tiểu khẩu (trẻ con) hình thương, nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng bệnh đường sinh dục. Đặt chậu cây cảnh ở cổng, treo tháp Văn xương gỗ để hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch Bát Bạch đồng cung, chủ giàu có. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước.
Năm nay không nên đầu tư lớn vì sao niên vận tinh là sao Ngũ Hoàng sát. Trong nhà có người trở nên ương gàn bướng. Nên đặt nghê đồng, sư tử đồng để hóa giải.

2. Nhà tọa Thìn hướng Tuất
Năm 2014 sao Bát Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Ngũ Hoàng tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung, nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải. Sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng bệnh đường sinh dục.
Đặt chậu cảnh ở cổng, treo tháp Văn Xương gỗ hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch đồng cung, vượng đinh vượng tài. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch tiền của nhiều, chỉ thu nhập lớn.
Năm nay là loại nhà Liên chu Tam tán phùng hung hóa cát. Tuy là’ nhà ngược sơn ngược hướng, người nhà ương bướng, song hỷ sự lâm môn, có hai sao Bát Bạch hóa giải hung sát.