Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P4

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC – (TRẠCH CÀN – vượng sơn vượng hướng)

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Tốn hưống Càn và nhà tọa Tị hưống Hợi
Năm 2015 sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Tứ Lục vận tinh, đề phòng đao kiếm chi hiểm, nên đặt bể cá, đài phun nước hóa giải. Hai sao Cửu Tử hướng tinh và Tứ Lục vận tinh đồng cung, đề phòng hỏa hoạn, nên đặt sư tử đá (Thổ) ở cổng đế hóa giải. Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch Thất Xích đồng cung, đề phòng trộm cắp. Hai sao hướng tinh Bát Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, thu nhập tăng nên đặt nghê đồng, treo tranh tài lộc, đặt ấn thăng quan, ngọc như ý để thúc đẩy tài vận, quan vận.
Năm nay nên mở cổng Bắc để đắc lộc. Nếu cửa sô’ hướng Bắc nên mở thường xuyên để nạp tài.

2. Nhà tọa Thìn hướng Tuất
Năm 2015 sao Thất Xích bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Tứ Lục vận tinh, chủ đề phòng đao kiếm chi hiểm, nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng hóa giải. Hai sao Cửu Tử hướng tinh và Tứ Lục vận tinh đồng cung đề phòng hỏa hoạn nên đặt sư tử đá ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa Thất Xích Bát Bạch đồng cung, tài lộc sinh. Nên đặt nghê đồng, treo tranh tài lộc, xâu tiền Ngũ đế để thúc đẩy tài vận. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Cửu Tử đồng cung hỷ sự lâm môn vì đều là sao tương lai cát.
Nếu mở cổng phía Bắc vượng tài, vì vận niên tinh Bát Bạch là sao đương lệnh (cầm quyền). Mở cổng Tây Bắc phải “thiên di” mới có lộc.

Năm 2016 (Bính Thân, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Càn hướng Tốn và nhà tọa Hợi hưốngTỊ
Năm 2016 sao Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tam Bích vận niên tinh, chủ phòng bệnh gan. Treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng hóa giải hung sát sao Tam Bích. Sao hướng tinh Bát Bạch và sao Tam Bích đồng cung, tiểu khẩu hình thương. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cống để hóa giải hung sát sao Bát Bạch và sao Tam Bích đồng cung, tiểu khẩu hình thương. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Bát Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Đặt bể cá ở cổng hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung, gọi là song tinh Bát Bạch đáo hội, chủ tiền của, thu nhập lớn, cần đặt nghê đồng, tranh chữ Lộc ở phòng khách để thúc đẩy tài vận.

2. Nhà tọa Thìn hưổng Tuất
Năm 2016 sao Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Tam Bích vận niên tinh, chủ phòng bệnh gan. Treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng hóa giải hung sát sao Tam Bích. Sao hướng tinh Bát Bạch và sao Tam Bích đồng cung, tiểu khẩu hình thương. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng đế hóa giải hung sát sao Bát Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch Bát Bạch đồng cung, chủ thu nhập lớn. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, phòng nạn sông nước. Nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng để hóa giải hung sát sao Bát Bạch. Đặt chậu cảnh ở cổng, treo tranh 9 con cá, bàn tính gỗ, tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Cổng Tây Bắc năm nay tốt hơn cổng Tây và cống
Bắc.

Năm 2017 (Đinh Dậu, đại hung sát)

1. Nhà tọa Càn hưóng Tốn và nhà tọa Hợi hướng Tị
Năm 2017, sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài, bệnh tật. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng đế hóa giải hung sát hai sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. Sao Thất Xích hướng tinh gặp sao Nhị Hắc, đề phòng bệnh tật, hỏa hoạn, tổn tài.
Năm nay hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Lục Bạch đồng cung, chủ tài hao tổn lớn. cần đặt bế cá ở cổng đế hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Hai sao hướng tinh Thất Xích, Bát Bạch đồng cung, sinh tài lộc. Nhưng sao niên vận tinh phá cục, khiến chủ nhân hao tổn tiền tài. Sao Cửu Tử là sao âm lại chưa đương lệnh, nên đóng 9 chiếc đinh đồng ở cống, vẩy nước muối ngâm 9 đồng tiền cố để hóa giải.

2. Nhà tọa Thìn hưóng Tuất
Năm 2017 sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài bệnh tật. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng đế hóa giải hung sát hai sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. Sao Thất Xích hướng tinh gặp sao Nhị Hắc đề phòng bệnh tật, hỏa hoạn tổn tài.
Năm nay hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc (vàng) để hóa giải. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Thất Xích đồng cung, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt bế cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích, cổng Tây tuy bị nạn đào hoa nhưng vẫn đẹp hơn cổng Tây Bắc.

Năm 2018 (Mậu Tuất, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Càn hướng Tốn và nhà tọa Hợi hưóng Tị
Năm 2018 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao vận niên Nhât Bạch, hưng vượng phát đạt, nhưng thời kỳ Bát Bạch (2004-2023) cần đề phòng nạn đào hoa. Nên đế chậu cảnh, núi sơn thủy, trồng trúc ở cổng để hóa giải sao Nhất Bạch, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Sao hướng tinh Lục Bạch và sao vận tinh Nhất Bạch đồng cung, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt bể cá, đài phun nước, vẩy nước muối ngâm tiền cổ ở cổng đế hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) điên khùng. Nên treo đèn lồng, đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Năm nay hai sao hướng tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, thu nhập khá. Nên đặt tượng rồng, voi rùa ở hướng này để thúc đẩy tài vượng.

2. Nhà tọa Thìn hướng Tuất
Năm 2018 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng Tây Bắc gặp sao vận niên Nhất Bạch, hưng vượng song thời kỳ Bát Bạch (2004-2023) cần đề phòng nạn đào hoa.
Nên đế chậu cảnh, trồng cây trúc ở cống đế hóa giải hung sát sao Nhất Bạch, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Nhất Bạch vận tinh đồng cung, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt bể cá, đài phun nước, vẩy nước muôi ngâm tiền cổ ở cổng để hóa giải hung sát sao Lục Bạch. *
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục, Lục Bạch đồng cung, đề phòng bệnh cho nữ chủ nhân. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cống đế hóa giải. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Nhất Bạch đồng cung, đề phòng nạn đào hoa.