Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P5

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC –  TRẠCH CẤN (ngược sơn ngược hướng, Đinh tài đều kém)

 

Năm 2011 (Tân Mão, phòng hung sát)
1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và tọa Thân hướng Dần
Hai nhà hướng này thuộc loại nhà “ngược sơn ngược hướng”, đinh tài đều bại. Năm nay sao Tứ Lục bay đến cổng Đông Bắc gặp sao vận niên Nhất Bạch hưng vượng phát khoa danh chi bảng. Sao Nhị Hắc Nhất Bạch đồng cung, quan hệ mẹ và con trai (thứ hai) căng thẳng. Nên treo chuông gió ở cổng, cửa chính để hóa giải.

Tứ Lục Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ con) dễ bị kích động hoảng hốt. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng, cho trẻ mặc quần áo màu đỏ đề hóa giải hung sát. Năm nay sao Nhị Hắc hướng tinh niên vận gặp Ngũ Hoàng hướng tinh gây tài hao bệnh tật. Treo chuông gió, xâu tiền cồ ở cửa có thể hóa giải được hung sát. Năm nay tiền tài hao tổn, không nên làm ăn lớn.

2. Nhà tọa Mùi hưống Sửu
Đây là loại hình nhà vượng sơn vượng hướng thời kỳ bát vận nhưng năm nay không vượng tài. Năm nay chỉ phát về khoa danh. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng hoặc cửa chính để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc, Nhất Bạch đồng cung. Hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tứ Lục đồng cung, đấu ngưu sát mẹ chồng con dâu. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Bát Bách đồng cung, đại biểu quả phụ hư không. Năm nay mếu mở cống phía Bắc tốt hơn cổng Đông Bắc. Nếu đặt bể cá ở đây có thể vượng tài. Nếu mở cổng ở phía Bắc phải treo đèn lồng đỏ ở cổng cửa để hóa giải hung sát sao Tam Bích, Tứ Lục. Năm nay tiền tài hao tổn không nên làm ăn lớn.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hướng Dẩn
Năm 2012 sao Tam Bích bay tới cổng Đông Bắc gặp sao niên vận Cửu Tử, chủ thông minh, óc sáng kiến, quyết đoán. Sao Nhất Bạch hướng tinh đồng cung với sao Cửu Tử Thủy Hỏa tương tế, vì hai sao là sao tương lai, chủ có việc vui mừng như trẻ sinh con trai, già có cháu trai. Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ con) hình xung, nên treo đèn lồng đỏ rắc bột ớt ở cổng, cửa chính cho trẻ ăn mật ong, mặc quần áo đỏ. Nhất Bạch Ngũ Hoàng hướng tinh đồng cung, đề phòng nạn đào hoa, bệnh đường sinh dục. Treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ để hóa giải Ngũ Hoàng sát.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2012 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cổng Đông Bắc gặp sao Cửu Tử niên vận, chủ thông minh sáng kiến, quyết đoán. Sao Nhất Bạch hướng tinh đồng cung với sao Cửu Tử, Thủy Hỏa tương tế vì hai sao này là sao tương lai cát, chủ có việc vui mừng như trẻ sinh con trai, già có cháu trai. Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tam Bích đồng cung, chủ đề phòng tai họa lớn. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ đê hóa giải sao Nhị Hắc. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng hạn sông nước.
Nên đặt cây cảnh ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch. Nhất Bạch là sao tương lai, Bát Bạch là sao đương lệnh nên năm nay chủ tài lộc vượng.

Năm 2013 (Qúy Tị, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hưóng Dần
Năm 2013 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cồng gặp sao Bát Bạch vận niên tinh, mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cố để hóa giải. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Bát Bạch vận tinh đồng cung hỷ sự lảm môn.
Hai sao tọa tinh Nhị Hắc và Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không, chủ đề phòng tai họa bất ngờ. Treo chuông gió hóa giải. Hai sao hướng tinh Cửu Tử Ngũ Hoàng chiếu, chủ hoặc người nhà trở nên gàn, ương bướng rồ. Cho trẻ đeo vòng bạc, người lớn đeo nhẫn bạc là có thề hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng, cổng Bắc đẹp hơn cổng Đông Bắc.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2013 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch niên vận tinh, mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cồ để hóa giải. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Bát Bạch niên vận tinh đồng cung, hỷ sự lâm môn. Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Nhị Hắc đồng cung, “quả phụ ốc”, chủ nhà nên đề phòng bệnh tật, tai họa bất ngờ. Trong người nên có kim loại như nhẫn, chìa khóa đế hóa giải Nhị Hắc hung sát.
Hai sao hướng tinh Bát Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, nên đặt kỳ lân đồng, nghê đồng ở cửa đế’ thúc đẩy tài vận. cống Bắc và cống Đông Bắc đều đẹp. Cống Đông Bắc là cồng tài vượng trong năm nay.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hướng Dần
Năm 2014 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Thất Xích, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao That Xích đồng cung, chủ giàu có.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch Bát Bạch, đề phòng nạn sông nước, nên đặt cây cảnh ở cống hóa giải. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch, tiểu khẩu gặp hung, nên cho trẻ đeo vòng bạc đế hóa giải.
Năm nay nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cống để hóa giải hung sát hai sao Nhị Hắc Ngũ Hoàng. Cống Bắc và Đông Bắc năm nay cát vượng. Năm nay thu nhập tăng.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2014 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cống gặp sao Thất Xích niên tinh Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa. Nên đặt bế cá ở cống hóa giải. Sao Bát Bạch hướng tinh và Thất Xích niên tinh đồng cung, chủ giàu có.
Năm nay hai sao Nhất Bạch Nhị Hắc tọa tinh đồng cung, bất hòa trong nhà. Nên treo chuông gió hóa giải. Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung, vượng đinh vượng tài vì song tinh đáo hội. Nên đặt nghê đồng, cối xay gió đồng, ngọc như ý, cóc 3 chân ở hướng này (quay lưng ra hướng Đông Bắc) đế vượng tài.
cổng Đông Bắc và chính Bắc là hai cổng vượng tài năm 2014. Nên mở cổng, cửa, cửa sổ thường xuyên để nạp khí.