Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P6

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC –  TRẠCH CẤN (ngược sơn ngược hướng, Đinh tài đều kém)

Năm 2015 (Ất Mùi, đại phát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hướng Dần
Năm 2015 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cống Đông Bắc gặp sao Lục Bạch vận niên tinh, chủ đề phòng hỏa hoạn. Đặt sư tử đá ở cổng hóa giải. Sao Thất Xích hướng tinh gặp sao Lục Bạch vận tinh, đề phòng trộm cướp. Đặt bế cá, đài phun nước ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch, Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, khỏe mạnh. Hai sao hướng tinh, Ngũ Hoàng Thất Xích đồng cung, đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm, cổng phía Đông năm nay là cổng tài lộc vượng. Cần treo đồng tiền Ngũ đế, ấn thăng quan, nghê đồng, tháp Văn xương để thúc đẩy tài vận, quan vận, học vận. cổng chính Bắc năm nay cát lợi. Nếu là cửa sổ nên mở thường xuyên để nạp khí.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2015 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng Đông Bắc gặp sao Lục Bạch vận niên tinh, chủ đề phòng hỏa hoạn. Đặt sư tử đá ở cổng hóa giải. Sao hướng tinh That Xích và sao Lục Bạch đồng cung, phòng trộm cướp. Đặt bế cá, đài phun nước ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Cửu Tử đồng cung, nhà có kẻ ương bướng. Treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cố ở cổng hóa giải.
Hai sao hướng tinh Bát Bạch, Thất Xích đồng cung, chủ đắc tài đắc lộc. Nên treo tranh chữ Lộc, đặt nghê đồng ở phòng khách để tăng tài lộc. Năm nay cổng phía Bắc tài vượng. Nếu có cửa sổ nên mở thường xuyên đế nạp vượng khí.

Năm 2016 (Bính Thân, đại hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hướng Dần
Năm 2016 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Đông Bắc, gặp sao vận niên Ngũ Hoàng, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao Ngũ Hoàng sinh bệnh nan y. Nên để bể cá hoặc đài phun nước để hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch đồng cung, gọi là song tinh đáo hội, vượng đinh vượng tài. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Ngũ Hoàng đồng cung, bệnh nan y. Năm nay nên mở cổng phía Đông, chủ thông minh có sáng kiến quyết đoán, thu nhập tăng cao. Cung trung tâm xấu cần hóa giải bằng cách đặt tượng sư tử hoặc nghê đồng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2016 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Đông Bắc gặp sao vận niên Ngũ Hoàng, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình xung. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng hóa giải. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao Ngũ Hoàng, bệnh nan y sinh. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng đế hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không. Hai sao hướng tinh Lục Bạch Bát Bạch đồng cung, phú địch Đào Chu. Thu nhập năm nay tăng không ngờ. cần đặt kỳ lân đồng, sư tử đồng, treo tranh chữ Lộc để thúc dẩy tài vận. Nếu thấy tình hình bất lợi, có thể mở cổng sang hướng Đông đón tài lộc. cổng Đông Bắc tuy có trục trặc song có 2 sao Bát Bạch vượng đinh vượng tài, rất tốt.

Năm 2017 (Đinh Dậu, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hướng Dần
Năm 2017 sao tọa tinh Thất Xích bay đến cổng gặp sao Tứ Lục vận niên tinh, đề phòng nạn đao kiếm, vợ ôm. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng hóa giải hung sát sao Thất Xích. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Tứ Lục vận niên tinh đồng cung, trong nhà có kẻ điên khùng, nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.
Hai sao tọa tinh Thất Xích, Bát Bạch đồng cung, hạn hồi lộc, kiếm được bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Hai sao Ngũ Hoàng hướng tinh đồng cung, gọi là “phục ngâm” rât hung. Nên vẩy nước muôi ngâm 6 đồng tiền đồng cổ, hoặc đóng 9 chiếc đinh đồng ở cổng để hóa giải hung sát hai sao Ngũ Hoàng. Nên mở cổng phía Đông, đắc tài đắc lộc.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2017 sao tọa tinh Thất Xích bay đến cổng Đông Bắc gặp sao vận niên Tứ Lục, đề phòng nạn đao kiếm, vợ ổm. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Tứ Lục vận niên tinh đồng cung, trong nhà có kẻ điên khùng. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát. Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích, Bát Bạch đồng cung, chủ khỏe mạnh. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Cửu Tử đồng cung, trong nhà có kẻ ương gàn. Nên đóng 7 chiếc đinh đồng ở cổng để hóa giải sao Thất Xích. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch đồng cung tiểu khẩu gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải.
Nên chuyển cổng sang phía Đông để đón tài lộc. Đóng cổng Đông Bắc để tránh hung sát.

Năm 2018 (Mậu Tuất, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Khôn hướng cấn và nhà tọa Thân hưổng Dần
Năm 2018 sao Lục Bạch bay đến cổng Đông Bắc gặp sao Tam Bích, đề phòng bệnh gan. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng hóa giải hung sát sao này. Sao hướng tinh Tứ Lục và sao Tam Bích đồng cung, đề phòng trộm cắp, con cái lêu lổng. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích, Tứ Lục.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, chủ khỏe mạnh. Hai sao hướng tinh Tứ
Lục, Ngũ Hoàng đồng cung, thu nhập sút giảm. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng, hoặc đóng 5 cái đinh đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.
Cổng Đông Bắc tốt hơn cổng Bắc và cổng Đông. Năm nay không nên kinh doanh lớn.

2. Nhà tọa Mùi hướng Sửu
Năm 2018 sao Lục Bạch bay đến cổng Đông Bắc gặp sao vận tinh Tam Bích, đề phòng bệnh gan mật. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng hóa giải hung sát sao Lục Bạch. Sao hướng tinh Tứ Lục và sao vận niên tinh Tam Bích đồng cung, đề phòng trộm cắp, con cái lêu lổng. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích Tứ Lục.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Lục Bạch đồng cung gọi là “qủy thần giao hội, đại phú đại qúy”. Nên treo tranh chữ Lộc, đặt nghê đồng để thúc đẩy tài lộc. Hai sao hướng tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ ăn mật ong, mặc áo đỏ để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. cổng Đông Bắc đẹp hơn hai cổng Bắc và Đông. Thu nhập năm nay khá.