Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P7

Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P7

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY Nam –  TRẠCH KHÔN (ngược sơn ngược hướng, đinh tài đều bại)

Năm 2011 (Tân Mão, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dẩn hướng Thân
Phía Đông Bắc luôn đặt cố định bể nước đến năm 2023 để vượng tài. Năm nay sao Thất Xích bay đến cổng gặp sao Tứ Lục, đề phòng bệnh tật. Sao Bát Bạch bay đến cổng, tài lộc đến nhưng cần đề phòng trẻ nhỏ mắc chứng tính nóng. Tuy là nhà ngược sơn ngược hướng trong bát vận (2004-2023) song năm nay vượng hướng. Sức khỏe gia đình khỏe mạnh vì có hai sao tọa tinh Bát Bạch, Thất Xích đồng cung.

Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) - P7 1

Nhị Hắc Bát Bạch đồng cung tiền kiếm đến đâu, tiêu sạch đến đó. cần treo chuông gió, xâu tiền cổ, quả cầu thủy tinh, gương bát quái để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc.
2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Nhà Sửu hướng Mùi vốn là nhà “vượng sơn vượng hướng” trong Bát vận (2004-2023). Năm nay sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục, sinh ra nạn đao thương chi hiểm. Sao Bát Bạch hướng tinh gặp sao Tứ Lục, thu nhập tăng nhưng trẻ nhỏ trong nhà suy kinh suy nhược. Hai sao Ngũ Hoàng, Thất Xích đồng cung, đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm. Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung gọi là song tinh đáo hội, vượng tài, thu nhập lớn.
Năm nay thu nhập tốt con cái học giỏi. Năm nay nên đặt bế cá để hóa giải sao tọa tinh Thất Xích ở cổng. Nên treo chuông gió, xâu tiền cổ ở cửa đến năm 2023 để vượng tài.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân
Năm 2012 sao Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao vận niên Tam Bích, chủ thông minh, sáng kiến. Sao hướng tinh Thất Xích và sao niên vận Tam Bích đồng cung, đề phòng trộm cướp kiện cáo. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch Bát Bạch đồng cung, chủ khỏe mạnh vô bệnh. Hai sao Thất Xích Nhị Hắc đồng cung, chia ly, bệnh tật, đề phòng hỏa hoạn. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cửa, cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc. Năm nay cổng phía Nam tài lộc vượng, đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Đây là loại hình nhà phu thê hợp thập cục (tọa tinh bát vận + vận tinh bát vận = 10).
Năm 2012 sao Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Tam Bích vận niên, chủ thông minh sáng kiến. Sao hướng tinh Thất Xích và sao niên vận Tam Bích đồng cung, đề phòng trộm cướp kiện cáo. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay sao tọa tinh Lục Bạch và sao tọa tinh Ngũ Hoàng đồng cung, bị bệnh nan y. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng cửa để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Hai sao hướng tinh Thất
Xích Bát Bạch đồng cung, sinh tài lộc, chủ giàu có. Nên đặt nghê đồng, kỳ lân đồng ở cổng cửa để thúc đẩy tài vận. Đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm.

Năm 2013 (Qúy Tị, đại hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân
Năm 2013 sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng Tây nam gặp sao Nhị Hắc, chủ tài hao bệnh tật, cần treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải. Hướng tinh Lục Bạch và sao Nhị Hắc niên vận tinh đồng cung giàu có trong vùng.
Năm nay hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung, nên đeo vòng kim loại cho trẻ như vòng bạc để hóa giải.
Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao hướng tinh Lục Bạch đồng cung, chủ giàu có, nên đặt xâu tiền Ngũ đế, rùa đầu rồng, tranh sơn thủy, tháp Văn xương để thúc đẩy tài vận. cổng Tây Nam vượng tài, đắc lộc lớn.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Năm 2013 sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài bệnh tật, nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải. Hướng tinh Lục Bạch đồng cung với sao Nhị Hắc niên vận, giàu có trong vùng.
Năm nay hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng đồng cung gọi là “phục ngâm” bệnh tật phát sinh, vô cùng nguy hiểm, cần cho trẻ đeo vòng kim loại, đặt nghê đồng, kỳ lân đồng ở phòng ngủ. Hai sao hướng tinh Lục Bạch
Bát Bạch đồng cung, “kiên kim gặp thổ” giàu có trong vùng. Cổng Tây nam và cổng Nam đẹp, cổng phía Tây xấu. Năm nay tuy đắc lộc cũng không nên đầu tư lớn.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân
Năm 2014 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Nhất Bạch vận niên tinh, hưng vượng phát đạt. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Nhất Bạch đồng cung, phòng bệnh đường sinh dục. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải.
Năm nay hai tọa tinh Tứ Lục Nhất Bạch đồng cung, tiểu khẩu phát khùng. Treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót rắc bột ớt ở cồng để hóa giải hung sát.
Hai sao hướng tinh Nhị Hắc Ngũ Hoàng đồng cung hao tài bệnh tật. Hóa giải bằng cách treo chuông gió, cho trẻ đeo vòng bạc, hoặc đóng 9 đinh sắt xuống đất ở cổng.

2. Nhà tọa Sửu hưống Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Năm 2014 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Nhất Bạch niên vận tinh, chủ hưng vượng phát đạt. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Nhất Bạch đồng cung, phòng bệnh kín. cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Ngũ Hoàng đồng cung, sinh bệnh tật. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung, nên cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát. Năm nay 2 cổng Nam và Tây Nam đều đẹp. cần đặt nghê đồng, treo tháp Văn xương để thúc đẩy tài vận. Tuy vậy, do hướng tinh Ngũ Hoàng là sao hung tinh, cổ nhân sợ Ngũ Hoàng như sợ cọp, vì vậy cần phải hóa giải bằng vật kim.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng