Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P8

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY Nam –  TRẠCH KHÔN (ngược sơn ngược hướng, đinh tài đều bại)

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân
Năm 2015 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Cửu Tử vận tinh, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao Tứ Lục hướng tinh và sao Cửu Tử vận tinh đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Nên treo đèn lồng đỏ và đặt sư tử đá ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Bát Bạch chiếu, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương, cho trẻ đeo nhẫn, mặc áo đỏ hóa giải hung sát.
Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Tứ Lục đồng cung, gia đình bất hòa. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng hóa giải.
Năm nay cổng Tây Nam đẹp hơn hai cổng Nam và Tây. Chỉ cần treo đèn lồng đỏ ở cổng để hóa giải hung sát.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Năm 2015 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cống Tây Nam gặp sao Cửu Tử, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao Tứ Lục hướng tinh và sao Cửu Tử đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Nên treo đèn lồng đỏ và đặt sư tử đá ở cổng hóa giải.
Sao Tam Bích tọa tinh và sao Ngũ Hoàng tọa tinh đồng cung, đề phòng bệnh suy nhược thần kinh. Treo đèn lồng đỏ ở cổng hóa giải.
Hai sao hướng tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung. Nên cho trẻ mặc quần áo đỏ, ăn mật ong để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Cổng Tây Nam năm nay đẹp hơn cổng Nam và Tây. Nên đặt nghê đồng, ngọc như ý, tháp Văn xương ở cửa để thúc đẩy tài vận.

Năm 2016 (Bính Thân, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân
Năm 2016 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch niên vận tinh, mọi việc hư không. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng hóa giải. Sao hướng tinh Tam Bích gặp saio Bát Bạch niên vận tinh, tiểu khẩu hình xung. Nên cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong, treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích. Năm nay 2 sao tọa tinh Nhị Bát đồng cung, hình xung trai út. Cho trẻ đeo vòng bạc hóa giải. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc Tam Bích đồng cung đấu ngưư sát.
Sao Bát Bạch vận tinh bay đến cổng, chủ giàu có thu nhập tăng, nên đặt nghê đồng ở phòng khách, treo tranh chữ Lộc, đặt ngọc như ý ở phòng ngủ để thúc đẩy tài vận.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Năm 2016 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng
Tây Nam gặp sao Bát Bạch niên vận tinh, mọi sự hư không. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng hóa giải. Sao hướng tinh Tam Bích gặp sao Bát Bạch tiểu khẩu hình xung.
Nên cho trẻ trong nhà mặc áo đỏ ăn mật ong, treo đèn lồng đỏ ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm nay hai sao Nhị Hắc Ngũ Hoàng tọa tinh đồng cung, chủ tài hao tật bệnh. Nên đặt nghê đồng ở cửa, vẩy nước muôi ngâm tiền đồng cổ để hóa giải hung sát 2 sao Nhị Hắc Ngũ Hoàng. Hai sao hướng tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không, cần đốt lửa rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.

Năm 2017 (Đinh Dậu, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Cấn hưống Khôn và tọa Dần hưổngThân
Năm 2017 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Thất Xích niên vận tinh, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt chậu cây cảnh ở cổng treo tranh 9 con cá để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch. Sao Nhị Hắc hướng tinh và sao Thất Xích vận niên tinh đồng cung, đề phòng bệnh nan y. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Nhị Hắc đồng cung, nam chủ nhân đề phòng bị tai nạn. Nên đổ nước muôi ngâm tiền cổ, chôn 7 chiếc đinh đồng ở cổng hoặc đổi cổng sang phía Tây để tránh hung sát 3 sao Nhị Hắc – Ngũ Hoàng – Thất Xích.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi (vượng sơn vượng hướng)
Năm 2017 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Thất Xích niên vận tinh, Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa. Nên đặt chậu cây cảnh ở cổng, treo tranh 9 con cá để hóa giải hung sát sao NhâT Bạch. Nhị Hắc hướng tinh và Thât Xích vận niên tinh đồng cung, đề phòng bệnh nan y. Treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng bệnh kín. Nên đóng 5 chiếc đinh đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc, Bát Bạch, mọi sự hư không, nam đề phòng tai nạn. cần vẩy nước muối ngâm đồng tiền cổ đế hóa giải hung sát sao Nhị Hắc và sao Ngũ Hoàng.

Năm 2018 (Mậu Tuât, giàu có)

1. Nhà tọa Cấn hướng Khôn và nhà tọa Dẩn hướng Thân
Năm 2018 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh phổi. Nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng để hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao Nhât Bạch hướng tinh và sao Lục Bạch vận tinh đồng cung, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt chậu cảnh ở cống, treo tranh sơn thủy để hóa giải hung sát sao Nhât Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch, Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lai môn. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Nhị Hắc đồng cung, tiền của hao tổn.
Năm nay thu nhập tăng nhưng hao tổn nhiều. Đây là năm có biến động, thay đổi lớn. Tuy vậy cổng Tây Nam không tốt bằng cổng Tây. Nếu mở cổng Nam thì yên ổn.

2. Nhà tọa Sửu hướng Mùi
Năm 2018 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng Tây Nam gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh phổi. Nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng để hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Lục Bạch vận tinh đồng cung, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt chậu cảnh ở cổng treo tranh sơn thủy để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Cửu Tử đồng cung, đề phòng trong nhà có kẻ ngang bướng. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Đặt bàn tính gỗ, tháp Văn xương gỗ hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng