Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P9

Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P9

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC –  TRẠCH KHẢM, (song tinh đáo tọa -khỏe mạnh, phá tài)

Năm 2011 (Tân Mão, phòng hung sát)
1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý và nhà tọa Đinh hướng Qúy
Đây là loại nhà “song tinh đáo tọa” (khỏe mạnh hao tài) chỉ hai sao Bát Bạch tọa hướng bát vận đều ở cung Ngọ.

Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) - P9 1

Năm 2011 sao Lục Bạch bay đến cổng phía Bắc gặp sao Tam Bích vận tinh, chủ bị thương ở tay. Tam Cửu đồng cung, chủ thông minh sáng kiến quyết đoán. Năm nay cần đề phòng nạn đao kiếm vì hai sao tọa tinh That Xích Lục Bạch gặp nhau. Nên đặt bể cá, bình nước ở cống cửa đế hóa giải.
Hai sao Cửu Tử đồng cung tuy đắc lộc song gặp nạn đào hoa. Chỉ cần đặt gương bát quái, voi sứ, ngựa đá ở cổng cửa có thể hóa giải được nạn đào hoa, đồng thời thúc đẩy tài vượng. Năm nay cổng chính Bắc vẫn đẹp hơn cổng Tây Bắc và Đông bắc. Đề phòng hỏa hoạn.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Đây là loại nhà “song tinh Bát Bạch đáo hướng” tiền nhiều bệnh lắm. Năm 2011 sao Lục Bạch bay đến cổng gặp sao Tam Bích chủ đề phòng bị thương ở tay. Sao Cửu Tử hướng tinh bay đến cổng gặp sao Tam Bích, đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bể cá bình nước ở cổng để hóa giải hung sát, đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng để Sơn thần Bát Bạch kiến Thổ khỏe mạnh vô bệnh tật.
Năm 2011 hai sao tọa tinh Bát Bạch và Lục Bạch đồng cung, khỏe mạnh giàu có. Hai sao hướng tinh Bát Bạch Cửu tử đồng cung đắc lộ song đề phòng hỏa hoạn. Voi sứ, sư tử đá, tháp Văn xương, gương bát quái hoặc ngựa đá chỉ cần một thứ cũng đủ sức hóa giải hỏa hoạn. Cổng chính Bắc vẫn đẹp hơn cổng Tây Bắc và Đông Bắc. Đề phòng hỏa hoạn.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, đại hung sát)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2012 sao Ngũ Hoàng bay đến cổng phía Bắc, gặp sao Nhị Hắc, chủ tổn tài tật bệnh, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cửa để hóa giải. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao Nhị Hắc niên vận phú tinh đồng cung, chủ đề phòng tai họa bất ngờ, song không nặng vì sao Bát Bạch đang là sao đương lệnh (cầm quyền).
Hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng Thất Xích đồng cung, đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm. Sao hướng tinh Bát Bạch vận niên và sao hướng tinh Cửu Tử Bát vận (2004-2023) đồng cung, hỷ sự lâm môn.
Năm nay cổng Đông Bắc rất vượng, nên đặt nghê đồng ở cổng để thúc đẩy tài vượng.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2012 sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng Bắc gặp sao Nhị Hắc vận niên, chủ tổn tài bệnh tật, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cố ở cửa để hóa giải. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao Nhị Hắc đồng cung, chủ đề phòng tai họa bất ngờ. Nên mang đồ kim loại như tiền đồng, bật lửa trong người.
Sao Ngũ Hoàng tọa tinh và sao Bát Bạch tọa tinh đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung, cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải. Hai sao Bát Bạch hướng tinh đồng cung, gọi là song tinh đáo hội vượng tài. Tuy song tinh đáo hướng, song bệnh nhẹ. cổng Bắc năm nay đẹp hơn cổng Tây Bắc.

Năm 2013 (Qúy Tị, đắc lộc tài)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2013 sao tọa tinh Tứ Lục bay đến cổng gặp sao Nhất Bạch niên vận tinh, hưng vượng phát đường khoa danh. Sao Thất Xích tọa tinh và sao Nhất Bạch đồng cung, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa, nên đặt bế cá hoặc đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay hai sao tọa sơn Thất Xích Tứ Lục đồng cung, chủ khắc thê, đề phòng nạn đao kiếm.
Hai sao hướng tinh Thất Xích Cửu Tử đồng cung, chủ đắc cả danh lẫn lộc. Nên đặt nghê đồng, cóc 3 chân để thúc đẩy tài vượng.
Năm nay cổng Tây Bắc đẹp hơn hai cổng Bắc và Đông Bắc.

2. Nhà tọa Bính hướng Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2013 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhất Bạch niên vận tinh, hưng vượng phát đường khoa bảng. Sao Thất Xích tọa tinh và sao Nhất Bạch đồng cung, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa, đặt bể cá hoặc đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) khùng điên, nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt ỏ cổng để hóa giải.
Hai sao hướng tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, “kiên Kim gặp thổ”, giàu có trong vùng.
Năm nay thu nhập tăng, cổng chính Bắc tài vượng.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, đắc lộc)

1. Nhà tọa Ngọ hướng Tý (hướng Bắc) và nhà tọa Đinh hướng Qúy (hướng Bắc)
Năm 2014 sao Tam Bích bay đến cổng Bắc gặp sao Cửu Tử vận tinh, chủ thông minh, sáng kiến. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Cửu Tử vận tinh đồng cung, đề phòng hỏa hoạn, bệnh phổi. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng đế hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích Thất Xích đồng cung, đề phòng trộm cướp, kiện cáo. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao hướng tinh Lục Bạch Cửu Tử đồng cung, đề phòng hỏa hoạn.
Năm nay cổng phía Bắc và Đông Bắc đều tốt nếu đặt nghê đồng, cối xay gió đồng, ngọc như ý quay về hướng Bắc sẽ thúc đẩy tài vượng.

2. Nhà tọa Bính hưống Nhâm (hướng Bắc)
Năm 2014 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cổng Bắc gặp sao Cửu Tử vận tinh, chủ thông minh, sáng kiến. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Cửu Tử vận tinh đồng cung, đề phòng hỏa hoạn, bệnh phối. Nên đặt bể cá ở cổng để hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu hình thương. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong đế hóa giải.
Hai sao hướng tinh Lục Bạch Bát Bạch đồng cung, giàu có, thu nhập tăng nhiều. Nên treo xâu tiền Ngũ đế, nghê đồng, tháp Văn xương ở cửa để thúc đẩy tài vượng. Đề phòng bệnh tật, uống nhiều nước để hóa giải bệnh tật.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng