Khi mua nhà cần quan sát cửa ra vào của ngôi nhà

Khi mua nhà bạn cần dựa theo hướng đưòng xe chạy trên đường cái đế phán đoán cát hung tốt xấu của ngôi nhà.

Thứ nhất: cửa vào nhà ở giữa phía trước không cần đề ý đến phương hướng xe ô tô chạy, chúng ta kết luận ngôi nhà này là ngôi nhà cát. Tốt nhất cửa vào ở phía trước, có một khoảng đất bằng hoặc bể nưốc, công viên… đại diện cho gia chủ có nhiều tài sản, gia đình phát đạt.

Thứ hai: Phía trước ngôi nhà, xe cộ đi theo hướng
Bạch hổ sang hướng Thanh long tức là thep hướng bên phải sang bên trái, lúc đó, mở cửa nhà ở phía trước — cửa Thanh long, theo bên trái là cát, ngôi nhà này có thể mua.

Thứ ba: Phía trưốc ngôi nhà, xe cộ đi theo hướng đi theo hưống Thanh long sang hưống Bạch hổ nghĩa là đi theo hưống bên trái sang bên phải, lúc đó, ngôi nhà mở cửa ở phía trưóc – cửa Bạch hổ, theo bên phải là cát, ngôi nhà này có thể mua.

Thứ tư: Cửa vào nhà phía trưóc, không có đường cái, toàn bộ là sân trời, ngôi nhà mở cửa ở giữa phía trước và phía trước bên trái là cát, ngôi nhà này có thể mua.