Khi mua nhà cần tránh ngôi nhà bị Phạm sát

Trong phong thuỷ học, khi được gọi là phạm sát là gần nhà gặp một sô” đồ vật, mà những đồ vật này sẽ có ảnh hưởng xấu nhất định đôi với ngôi nhà.
Trước khi mua nhà, tốt nhất có thể kiểm tra kỹ, càng phải lưu ý môi trường gần nhắ, xem xem có phạm sát không, vì loại sát khí này sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với ngôi nhà, vì vậy nên lưu ý.
Khi ngôi nhà phạm sát, thông thường mang lại ảnh hưởng xấu: Người sống ở đó, tính khí dễ thô bạo, cục tính; sức khỏe không được tốt; có thể sẽ xảy ra hoả hoạn.

1. Ngôi nhà phạm vào thiên trảm sát
Thiên trảm sát là hai ngôi nhà cao tầng rất gần nhau, mà giữa hai ngôi nhà hình thành một đưòng rãnh trống nhỏ, nhìn như chiếc búa tròi chém xuống tách làm đôi thì gọi là thiên trảm sát. Đây là trường hợp hung sát, chủ nhà thường hay ốm đau, sức khỏe yếu. Vì vậy không được phạm thiên trảm sát.

2. Ngôi nhà phạm vào xung thiên sát
Ngôi nhà phạm thế xung thiên sát là ngôi nhà nhìn ra 3 ống khói xếp song song, nhìn nó giông như 3 cây hương cắm trên lư hương. Ngôi nhà phạm sát này có vận khí kém, gia chủ thường hay ốm đau.

3. Ngôi nhà phạm vào xuyên tâm sát
Phạm thê xuyên tâm sát là ở trước cửa nhà ở có một vật thể hình trục thẳng, thì gọi là phạm xuyên tâm sát. Ngôi nhà phạm sát này làm gia chủ dễ bị hoạ thị phi…

4. Ngôi nhà phạm vào thiên đao sát
Ngôi nhà có cửa sổ bị một cái biển lớn chiếu vào, biển có thân dao như dao phay, xưa gọi là thiên đao sát. Phạm sát này, gia chủ nhà có sức khỏe không tốt, tài vận kém.

5 Ngôi nhà phạm vào bạch hổ sát
Bạch hổ sát là bên phải nhà đang ở, hàng xóm phá thổ, hoặc bên phải nhà có một tòa nhà xây lên hoặc phá đi. Kiểu phạm sát này gia chủ hay có bệnh tật.

6. Ngôi nhà phạm vào liêm đao sát
Đó là đất bằng có hình đường cong mà đường cong quay về phía nhà, có sức sát thương lớn gây đổ máu không tốt cho gia chủ.