Khi mua nhà cần tránh nhà bị khuyết góc

Trong phong thủy học thì ngôi nhà bị khuyết một góc hoặc một phần sẽ không tốt. Nếu nhà bị khuyết một góc hoặc có hình dạng không bình thường sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và thị giác của những ngưòi sống trong ngôi nhà. Điều này còn làm mất cân bằng dòng sát khí trong ngôi nhà, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà bị khuyết một góc ở phía Tây Bắc: Gia chủ sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp.
Ngôi nhà bị khuyết một góc ở phía Đông Nam: Gia chủ thường gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, dương khí của ngôi kém.
Ngôi nhà bị khuyết một góc ở phía Tây Nam: Gia chủ có
thể gặp gặp điều không may về đường hôn nhân hoặc đường con cái.
Ngôi nhà bị khuyết một góc ở phía Đông Bắc: Gia chủ làm ăn không phát đạt.
Ngôi nhà bị khuyết góc Đông: Ngôi nhà này sẽ ảnh hưỏng không tốt đến con trai cả.
Ngôi nhà bị khuyết góc Đông Nam: ảnh hưởng không tốt đến con gái cả.
Ngôi nhà bị khuyết góc phía Nam: ảnh hưởng không tốt đến con gái thứ.
Ngôi nhà bị khuyết góc Tây Nam: ảnh hưởng xấu đến nữ gia chủ.
Ngôi nhà bị khuyết góc Tây: ảnh hưởng xấu tới con gái út. Ngôi nhà bị khuyết góc Tây Bắc: ảnh hưởng xấu đến nam chủ nhân.
Ngôi nhà bị khuyết góc Bắc: ảnh hưởng xấu đến con trai giữa.
Ngôi nhà bị khuyết góc Đông Bắc: ảnh hưởng xấu đến con trai út.