Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Đông – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dại hung sát)
1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ât (hướng Đông)
Đây là loại nhà “song tinh Bát Bạch bát vận (8-8) đáo tọa, khỏe mạnh tán tài. Năm 2011 sao Bát Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Ngũ Hoàng niên vận, tiểu khẩu gặp hung. Cho trẻ đeo vòng bạc hóa giải sao ngũ hoàng hung sát. Sao Thất Xích Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng ngộ độc thực phẩm, thuốc.
Tam Bích Bát Bạch tọa tinh đồng cung, trẻ nhỏ hung sát. Tứ Lục Thất Xích đồng cung, nữ chủ nhân gặp hung, hơn nữa đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bể cá để hóa giải.
Năm nay cổng Đông Nam đẹp hơn cổng chính Đông. Nếu đặt voi đá, sư tử đá ở cổng Đông Nam sẽ vượng tài. Nếu cổng chính Đông treo đèn lồng đỏ, cũng có tác dụng hóa giải hai sao Tam Bích Tứ Lục.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Đây là loại nhà song tinh Bát Bạch Bát vận đáo hướng 8-8, chủ tiền nhiều, bệnh lắm. Năm 2011, sao Bát Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Ngũ Hoàng niên vận, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hung hăng. Trẻ bị thần kinh căn thẳng, cần cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải Ngũ Hoàng sát.
Sao Thất Xích Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng ngộ độc thực phẩm.
Cần treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải Ngũ Hoàng sát. Có thể treo quả cầu thủy tinh, tháp Văn xương, gương bát quái cũng có tác dụng tương tự.
Năm nay 2 sao Bát Bạch tọa tinh đồng cung, vượng đinh vượng tài. Hai sao Bát Bạch That Xích hướng tinh, chủ thu nhập, cổng chính Đông đẹp hơn cổng Đông Bắc và cổng Đông Nam.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ât (hướng Đông)
Năm 2012 sao tọa tinh Thất Xích bay đến cổng gặp sao Tứ Lục vận niên, chủ đề phòng nạn đao kiếm nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng, cửa, ăn mật ong. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Tứ Lục đồng cung, đề phòng khắc thê, vợ ốm lâu dài.
Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích Tam Bích đồng cung, đề phòng trộm cắp kiện cáo. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng, cửa để hóa giải hung sát sao Thất Xích. Hai sao hướng tinh Tứ Lục Lục Bạch đồng cung chồng khắc vợ ốm lâu dài. Hóa giải bằng cách treo đèn lồng đỏ ở cổng.
Nếu mở cổng Đông Bắc năm nay tốt hơn cổng chính Đông. Năm nay đề phòng nạn sông nước.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2012, sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục niên vận, chủ khắc thê, đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng, cửa. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Tứ Lục đồng cung, chủ khắc thê.
Năm nay sao Thất Xích tọa tinh và sao Bát Bạch tọa tinh đồng cung vượng đinh vượng tài. Sao Lục Bạch hướng tinh và sao Bát Bạch hướng tinh đồng cung, giàu có. Nên đặt nghê đồng, tượng “phúc chuột biếu tiền” để tăng tài vận.
Năm nay cổng phía Đông đẹp hơn hai cổng Đông
Bắc và Đông Nam. Có thể treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Năm nay đề phòng nạn sông nước.

Năm 2013 (Qúy Tị, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ât (hướng Đông)
Năm 2013 sao Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng phía Đông gặp sao Tam Bích Kim chẻ Mộc, chủ hình thương, bị bệnh gan. Nên đốt lửa, treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Tam Bích đồng cung, sinh bệnh tật. Hóa giải Ngũ Hoàng sát bằng cách treo chuông gió ở cổng.
Hai sao tọa tinh Tam Bích Lục Bạch, chủ hình thương, bị bệnh gan. Hai sao hướng tinh, Ngũ Hoàng Tứ Lục đồng cung, đề phòng nạn đào hoa, bệnh gan, mật, thận.
Nên mở cổng phía Đông Bắc của ngôi nhà để tránh hung sát của sao Tam Bích và sao Ngũ Hoàng. Nếu đất rộng có thể mở cổng ở lưng nhà phía Tây Bắc trong năm 2013.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hưống Đông)
Năm 2013, Lục Bạch tọa tinh bay đến cổng chính Đông, gặp sao Tam Bích, Kim chẻ Mộc, chủ hình thương, bị bệnh gan. Nên đốt lửa, treo đèn lồng đỏ hoặc rắc bột ớt ở cổng. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh và sao Tam Bích đồng cung sinh bệnh tật. Treo chuông gió, hồ lô đồng ở cửa để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.
Năm nay sao tọa tinh Lục Bạch và sao tọa tinh Bát Bạch đồng cung, giàu có trong vùng, nên đặt nghê đồng, xâu tiền cố ở cổng đế thúc đẩy tài vận.
Sao hướng tinh Bát Bạch và sao Ngũ Hoàng hướng tinh đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình xung. Nên cho trẻ đeo vòng kim loại như vòng bạc để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ất (hướng Đông)

Năm 2014, sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc vận tinh chủ tài hao, tật bệnh, nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng hóa giải.
Sao Tứ Lục hướng tinh và sao Nhị Hắc đồng cung, gia đình bất hòa. Nên rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng đế hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích Ngũ Hoàng đồng cung, đề phòng bệnh tật phát sinh. Hai sao hướng tinh Tứ Lục đồng cung, chủ ốm đau bệnh tật. cần treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt, cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Nên mở cổng Đổng Bắc để đắc tài lộc, tránh mở cổng phía Đông và Đông Nam trong năm nay.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2014 sao Ngũ Hoàng tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc vận tinh, chủ hao tài, tật bệnh, cần
treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng hóa giải.
Sao Tứ Lục hướng tinh và sao Nhị Hắc vận tinh đồng cung, gia đình bất hòa. Nên rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng để hóa giải.
Năm nay, hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung. Nên cho trẻ đeo vòng bạc hóa giải hung sát. Hai sao hướng tinh Bát Bạch Tứ Lục đồng cung, tiểu khẩu cuồng si. cần cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Năm nay nên mở cổng hướng Đông Bắc vượng tài.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 500 triệu