Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Đông – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ất (hưống Đông)
Năm 2015 sao Tứ Lục bay đến cổng Đông gặp sao Nhất Bạch, chủ hưng vượng phát đạt. Sao Tam Bích hướng tinh và sao Nhất Bạch vận tinh đồng cung, cãi cọ phát sinh. Nên treo đèn lồng đỏ ở cổng, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Tứ Lục, hai sao hướng tinh Tam Bích Tứ Lục đồng cung, trong nhà có kẻ chơi bời lêu lổng. Nên trải thảm đỏ ở phòng khách, cho trẻ ăn mật ong, mặc quần áo đỏ thậm chí đặt bếp lò ở cổng để hóa giải hung sát. Năm nay nên mở cổng Đông Bắc nhưng cần đặt bể cá ở cổng để hóa giải hung sát.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2015 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhât Bạch, chủ hưng vượng phát đạt. Sao Tam Bích hướng tinh và sao Nhất Bạch vận tinh đồng cung, cãi cọ phát sinh. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu điên khùng. Nên cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong đế hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Hai sao hướng tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu bị thương, bệnh tật. Năm nay nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng cửa, cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát, thậm chí nên đặt kỳ lân đồng, quả cầu thủy tinh ở phòng ngủ để hóa giải hung sát.

Năm 2016 (Bính Thân, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ất (hướng Đông)
Năm 2016 sao tọa tinh Tam Bích bay đến cổng gặp sao vận niên tinh Cửu Tử, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao Nhị Hắc hướng tinh gặp sao Cửu Tử, trong nhà có kẻ ương gàn, cần treo chuông gió, hồ lô đồng hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Năm nay hai sao Tam Bích đồng cung, trong nhà sinh bất hòa. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích. Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao hướng tinh Tứ Lục đồng cung, quan hệ con dâu mẹ chồng căng thẳng.
Nên vẩy nước muối ngâm tiền đồng cổ ở cổng hóa giải hoặc đóng 9 đinh đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2016 sao tọa tinh Tam Bích bay đến cổng gặp sao vận niên tinh Cửu Tử, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Sao Nhị Hắc hướng tinh gặp sao Cửu Tử, trong nhà có kẻ ương gàn. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu hình xung. Nên cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong để hóa giải hung sát sao Tam Bích. Hai sao hướng tinh Nhị Hắc Bát Bạch đồng cung, mọi sự hư không. Nên đổ nước muối ngâm 6 đồng tiền cổ hoặc chôn 9 đinh đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.

Năm 2017 (Đinh Dậu, đắc quan lộc)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ất (hướng Đông)
Năm 2017 sao tọa tinh Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao Bát Bạch niên vận tinh, mọi sự hư không. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc. Sao Nhất Bạch hướng tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch niên vận tinh, đề phòng nạn sông nước. Nên đặt chậu cảnh ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc, Tam Bích đồng cung, trong nhà bất hòa. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Tứ Lục khoa phát chi danh, nhưng Tứ Lục thất vận cho dù Nhất Bạch tinh là sao tương lai cát thì tình hình vẫn xấu vì “Tứ phóng đãng” (sao Tứ Lục gây ra chuyện phóng đãng chơi bời) và “Nhất dâm ô” (sao Nhất Bạch sinh chuyện dâm ô).

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2017 sao tọa tinh Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao Bát Bạch vận niên tinh, mọi sự hư không. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc. Sao Nhất Bạch hướng tinh bay đến cống gặp sao Bát Bạch đề phòng nạn sông nước. Nên đặt chậu cảnh ở cổng đế hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc và Bát Bạch đồng cung, hai sao hướng tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung. Tình hình như đã nói ở trên. Tuy vậy sao Bát Bạch niên vận tinh là sao đương lệnh năm 2017, phùng hung hóa cát. Các sao hung như sao Nhị Hắc tọa tinh bị sao Bát Bạch áp chê nên không sợ tai họa.
Cung cổng năm nay là cung tài lộc, làm cán bộ thì lên chức, buôn bán thì đắc lộc. Nên treo tranh chữ Lộc, đặt ấn thăng quan để thúc đẩy tài vận, quan vận.

Năm 2018 (Mậu Tuất, hung sát lớn)

1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng At (hướng Đông)
Năm 2018 sao tọa tinh Nhất Bạch bay đến cổng Đông gặp sao Thất Xích, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt cây cảnh ở cổng, treo tranh sơn thủy để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch.
Sao hướng tinh Cửu Tử và sao That Xích đồng cung, hạn hồi lộc. Nên đặt voi sứ, sư tử đá để hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Tam Bích đồng cung, trong nhà xảy ra cãi cọ lôi thôi. Sao hướng tinh Cửu Tử và sao hướng tinh Tứ Lục đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích, Tứ Lục.
Cổng Đông Nam chỉ cần treo chuông gió, đặt bể cá ở cổng có thể hóa giải hung sát, tài lộc hanh thông.

2. Nhà tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông)
Năm 2018 sao tọa tinh Nhất Bạch bay đến cổng Đông gặp sao Thất Xích, Kim Thủy đa tình, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt cây cảnh ở cổng, treo tranh sơn thủy để hóa giải hung sát sao Nhất Bạch. Sao hướng tinh Cửu Tử và sao Thất Xích đồng cung, hạn hồi lộc. Nên dặt voi sứ, sư tử đá để hóa giải hung sát sao Cửu Tử.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Hai sao hướng tinh Bát Bạch, Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lai môn, đắc tài đắc lộc.
Cổng Đông Nam chỉ cần treo chuông gió, đặt bể cá có thể hóa giải hung sát, thúc đẩy tài vận.