Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Nam – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dại hung sát)
1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam)
Đây là loại nhà song tinh Bát Bạch đáo hướng (88) tiền nhiều bệnh lắm. Năm 2011 sao Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao niên vận Nhị Hắc, chủ hao tài bệnh tật. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cửa chính để hóa giải Ngũ Hoàng sát. Sao Nhất Bạch hướng tinh bay đến nhà gặp Nhị Hắc bệnh tật, bất hòa. Năm nay tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung vì hai sao tọa tinh đồng cung. Nhất Bạch đồng cung Bát Bạch tuy thu nhập tăng, song phải đề phòng tai nạn sông nước.
Cổng chính Nam tuy tuyệt vọng song vẫn nhẹ hơn cổng Đông Nam và Tây Nam chỉ cần treo đèn lồng đỏ, thắp đèn ở cổng là hết tuyệt vọng.

2.Nhà tọa Nhâm hướng Bính (hướng Nam)
Đây là loại hình song tinh Bát Bạch (8-8) đáo tọa ở cung Bắc, chủ khỏe mạnh song tiền ít vì phá tài. Năm 2011 sao tọa tinh niên vận Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc niên vận, chủ tiền tài hao tổn, cần hóa giải sao Ngũ Hoàng bằng cách treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ, đeo nhẫn, cho trẻ đeo vòng bạc. Song hướng tinh Nhất Bạch đồng cung với sao Nhị Hắc niên vận, gây bất hòa trong nhà. Nên đặt chậu cây cảnh, tháp Văn xương, gương bát quái ở cổng cửa có thế hóa giải sao Nhất Bạch. Hai sao Ngũ Hoàng Cửu Tử đồng cung, trong nhà sinh kẻ ngang bướng. Hai sao Nhất Bạch Thất Xích đồng cung chủ đi xa, đề phòng “Kim Thủy đa tình tham hoa luyến tửu”.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hưóng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2012 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhất Bạch niên vận tinh, bệnh tật phát sinh, nên đề phòng bệnh gan. Treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, mặc áo đỏ, ăn mật ong hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Nhất Bạch đồng cung, thủy hỏa tương tế, hỉ sự lâm môn. Cửu Tử, Nhất Bạch là hai sao tương lai cát.
Hai sao tọa tinh Tứ Lục, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) phát khùng, nhưng khô.ng nghiêm trọng. Hai sao hướng tinh Cửu Tử, Bát Bạch đồng cung, hỉ sự lâm môn, tài vượng. Nên đặt nghê đồng ở cửa, tranh chữ Lộc để thúc đẩy tài vượng.
Cổng phía Nam năm nay vượng hơn cổng Đông Nam và Tây Nam, chủ thông minh, quyết đoán.

2. Nhà tọa Nhâm hưóng Bính (hướng Nam)
Năm 2012 sao Tứ Lục tọa tinh bay đến cổng gặp sao Nhất Bạch niên vận tinh, bệnh tật phát sinh, đề phòng bệnh gan. Treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, mặc áo đỏ, ăn mật ong hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Nhất Bạch vận niên tinh đồng cung, hỷ sự lâm môn vì 2 sao này là 2 sao tương lai cát.
Hai sao tọa tinh Tứ Lục, Cửu Tử đồng cung, gió thổi lửa bay, đề phòng hỏa hoạn. Hai sao hướng tinh Thất Xích, Cửu Tử đồng cung, chủ hạn hồi lộc, tức kiếm tiền bao nhiêu hết bấy nhiêu. Cổng chính Nam đẹp cần để nghê đá hoặc nghê đồng thúc đẩy tài vận, chủ thông minh quyết đoán.

Năm 2013 (Qúy Tị, vui mừng)

1. NhàtọaTíhưống Ngọ(hưống Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2013 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Cửu Tử vận niên tinh, chủ thông minh quyết đoán. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình thương, nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa rắc bột ớt ở cổng, cho trẻ mặc áo đỏ để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung, vượng đinh vượng tài. Nên đặt nghê đồng, cóc 3 chân để thúc đẩy tài vượng.
Cống Nam là cổng tài vượng, năm nay phát tài
lớn.

2. Nhà tọa Nhâm hướng Bính (hướng Nam)
Năm 2013 sao Tam Bích tọa tinh bay đến cống gặp sao Cửu Tử vận niên tinh, chủ thông minh quyết đoán. Sao Bát Bạch hướng tinh và sao Cửu Tử đồng cung hỷ sự lâm môn.
Năm nay hai sao tọa tinh Tam Bích, Cửu Tử đồng cung, chủ thông minh, sáng kiến, quyết đoán. Hai sao hướng tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, chủ đắc tài lộc, giàu có. Năm nay thu nhập khá.
Nên đặt nghê đồng, cóc 3 chân thúc đẩy tài vận. Năm nay cổng Nam đắc lộc hơn cổng Đông Nam và cổng Tây Nam.
Cửa chính Nam, cửa sổ chính Nam nên thường xuyên mở để đón vượng khí.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, vượng dinh tài)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhàtọaQúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2014 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch vận tinh, chủ đề phòng tai họa bất ngờ. Nên treo chuông gió, hồ lồ đồng để hóa giải. Thất Xích tinh và Bát Bạch tinh đồng cung, sinh tài lộc lớn.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Bát Bạch đồng cung, tai họa nguy hiểm, cần mang đồ kim loại trong người.
Hai sao hướng tinh Thất Xích đồng cung, thu nhập rất lớn. Cần đặt nghê đồng, xâu tiền Ngũ đế, ngọc như ý, tháp Văn xương hướng Nam để thúc đẩy tài vận.
Nên đề phòng bệnh tật bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát.

2. Nhà tọa Nhâm hướng Bính (hướng Nam)
Năm 2014 sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng gặp sao Bát Bạch vận tinh, chủ đề phòng tai họa bất ngờ. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải. That Xích tinh và Bát Bạch tinh đồng cung, sinh tài lộc.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc, Cửu Tử đồng cung, gia đình có người trở nên ương bướng. Nên treo chuông gió để hóa giải. Hai sao hướng tinh Thất Xích đồng cung hay xảy ra cãi cọ. Có thể đặt bể cá, đài phun nước, vẩy nước ngâm tiền đồng cổ để hóa giải hung sát của sao Thất Xích. Năm nay nên mở cổng ở phía Tây Nam để đắc tài lộc.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷ