Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Nam – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, đại hung sát)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2015 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao vận tinh Thất Xích, đề phòng nạn đào hoa. Nên đặt chậu cây cảnh ở cổng để hóa giải.
Sao hướng tinh Lục Bạch và vận tinh Thất Xích đồng cung, đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng đế’ hóa giải hung sát 2 sao Thất Xích, Lục Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, thu nhập tăng, giàu có. Có thể kinh doanh lớn. Nên đặt nghê đồng, treo tranh chữ Lộc, đặt ấn thăng quan, ngọc như ý để thúc đẩy tài vận quan vận. Cổng Tây Nam cũng là cổng tài lộc.

2. Nhà tọa Nhâm hướng Bính (hướng Nam)
Năm 2015 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao vận tinh Thất Xích, đề phòng nạn đào hoa.
Nên đặt chậu cây cảnh ở cổng đế’ hóa giải.
Sao hướng tinh Lục Bạch và sao vận tinh Thát Xích đồng cung đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bế cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát hai sao Thất Xích, Lục Bạch.
Năm nay, hai sao tọa tinh Nhất Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, vui mừng sẽ đến. Hai sao hướng tinh Lục Bạch Thất Xích, đề phòng trộm cướp. Nên vẩy nước muôi ngâm đồng tiền cổ ở cổng đế hóa giải hung sát 2 sao Lục Bạch Thất Xích, cổng Tây Nam năm nay đẹp hơn cổng Nam. Nên đặt nghê đồng, treo tranh chữ Lộc đế thúc đẩy tài vận năm nay.

Năm 2016 (Bính Thân, đắc tài lộc)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hưổng Đinh (hướng Nam)
Năm 2016 sao tọa tinh Cửu Tử bay đến cổng chính Nam gặp sao Lục Bạch, “lửa cháy lan ra cổng” đề phòng hỏa hoạn, nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cống hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao Ngũ Hoàng hướng tinh gặp sao niên vận Lục Bạch, tiền rất nhiều, song đề phòng bệnh nan y. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lai môn. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung. Nên cho trẻ trong nhà đeo vòng bạc để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Năm nay công Tây Nam đẹp hơn cổng chính Nam.

2. Năm 2016 sao tọa tinh Cửu Tử bay đến cổng chính Nam gặp sao Lục Bạch, “lửa cháy lan ra cổng”, đề phòng hỏa hoạn. Nên đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao hướng tinh Ngũ Hoàng gặp sao Lục Bạch tiền nhiều nhưng bệnh lắm. cần đề phòng bệnh nan y. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cống, cửa để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng.
Năm nay hai sao tọa tinh Cửu Tử đồng cung, đắc danh đắc lộc, nhưng đề phòng nạn đào hoa. Hai sao hướng tinh, Ngũ Hoàng Thất Xích đồng cung, đề phòng ngộ độc thuốc, thực phẩm. Nên đặt bể cá ở cổng đế hóa giải hung sát sao Thất Xích.

Năm 2017 (Đinh Dậu, dại hung sát)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2017 sao tọa tinh Cửu Tử bay đến cổng Bắc gặp sao niên vận Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, con trưởng bị bệnh. Nên đặt voi sứ hoặc sư tử đá ở cổng đế’ hóa giải hung sát sao Cửu Tử. Sao hướng tinh Tam Bích và sao Lục Bạch đồng cung, đề phòng bị bệnh gan. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm nay hai sao tọa tinh That Xích, Cửu Tử đồng cung, chủ hạn hồi lộc, làm bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Hai sao hướng tinh Tam Bích, Cửu Tử đồng cung, chủ thông minh sáng kiến quyết đoán, cổng chính Bắc đẹp hơn 2 cống Tây bắc và Đông bắc.

2. Năm 2017, tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Nam, gặp Ngũ Hoàng niên vận tinh, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung, nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng, cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng. Sao hướng tinh Tứ Lục và sao Ngũ Hoàng niên vận tinh đồng cung, đề phòng bệnh tật tai nạn. Treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn. Hai sao hướng tinh Tứ Lục That Xích đồng cung, đề phòng nạn đao kiếm. Nên đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Năm nay nên đóng cửa chính Nam, mở cổng Đông Nam để đón tài lộc. cổng Đông Nam cát lợi, vì có sao niên vận tinh Cửu Tử là sao tương lai cát.

Năm 2018 (Mậu Tuất, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọaQúy hướng Đinh (hướng Nam)
Năm 2018 sao tọa tinh Thất Xích bay đến cổng gặp sao niên vận tinh Tứ Lục, đề phòng nạn đao thương chi hiểm. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích. Sao Tam Bích bay đến cổng gặp sao Tứ Lục, đề phòng con cái chơi bời lêu lổng. Nên treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích và sao Tứ Lục.
Năm nay hai sao tọa tinh Thât Xích, Bát Bạch đồng cung, chủ khỏe mạnh. Hai sao hướng tinh Tam Bích, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Nên cho trẻ mặc quần áo đỏ để hóa giải hung sát. Cổng Nam năm nay vẫn đẹp hơn cổng Đông Nam và Tây Nam.

2. Nhà tọa Nhâm hưống Bính (hướng Nam)
Năm 2018, sao tọa tinh Thất Xích bay đến cổng Nam, gặp sao Tứ Lục vận niên tinh, đề phòng nạn đao kiếm. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Sao Tam Bích hướng tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục, đề phòng con cái chơi bời, lêu lổng. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích và sao Tứ Lục.
Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích, Cửu Tử đồng cung, hạn hồi lộc, tiền kiếm được bao nhiêu hết bây nhiêu. Hai sao hướng tinh Tam Bích, Thât Xích đồng cung, đề phòng trộm cướp. Nên đặt bể cá ở cổng để hóa giải hung sát sao Thất Xích. Cổng chính Nam vẫn đẹp hơn hai cổng Đông Nam, Tây Nam.

Xem thêm: Ban nha Ha Noi duoi 700 trieu