Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dắc lộc)
1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và tọa Ất hướng Canh
Đây là loại nhà song tinh đáo hướng đề phòng bệnh tật. Năm 2011 sao Tam Bích bay vào cổng phía Tây, gặp sao Cửu Tử, người nhà thông minh, chủ quyết đoán song khắc bạc.

Sao Tam Bích Bát Bạch tọa tinh đồng cung, tiểu khẩu gặp hung nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng, đốt lửa, thắp đèn quả nhót ở cửa để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Cung phía Đông năm nay đặt hồ lô đồng, treo chuông gió, đổ nước muối để hóa giải Ngũ Hoàng sát.
Năm nay nên tránh mở cổng Tây Nam, nói chung không nên mở cổng Tây Nam từ 2004 đến 2023. Mở cổng Tây Bắc đẹp hơn cổng chính Tây.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2011 sao Tam Bích bay vào cổng chính Tây gặp sao Cửu Tử, chủ thông minh quyết đoán, song khắc bạc.
Sao Tam Bích hướng tinh (bên phải) gặp sao Cửu Tử dám đầu tư.
Hai sao tọa tinh Tam Bích Tứ Lục đồng cung đấu ngưu sát, trai chơi bời lêu lổng, nếu gặp Ngũ Hoàng tình hình nghiêm trọng, biểu hiện suy thoái cần treo đèn lồng đỏ, đổ bột ớt, tỏi, ăn mật ong, đốt lửa ở cổng cửa để hóa giải hung sát của hai sao Mộc này.
Hai sao Tam Bích đồng cung, trong nhà xảy ra bất đồng, gây chia rẽ lớn. Hóa giải như nói ở trên, cổ nhân có câu “Nhất phóng đãng, tứ dâm ô”, trong nhà có người mang mệnh Nhất Bạch, Tứ Lục nên hóa giải.

Năm 2012 (Nhâm Thìn, đắc lộc tài)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2012 sao Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao niên vận Bát Bạch, mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải sao Nhị Hắc.
Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao Bát Bạch vận niên đồng cung, mọi sự hư không.
Đây là cung có hiện tượng hai sao Bát Bạch Nhị Hắc đáo hướng. Sao Nhị Hắc là sao hung chủ đề phòng tai họa bất ngờ, mất của thì thân an, thân an thì tổn tài. Nên mang vật kim loại trong người. Có người còn đóng 9 cái đinh ở cổng để hóa giải hung sát sao Nhị Hắc.
Năm nay tiền tài hao tổn không nên làm ăn lớn.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2012 sao Nhị Hắc bay đến cổng gặp sao niên vận Bát Bạch mọi sự hư không, nên treo chuông gió, hồ lô đồng để hóa giải sao Nhị Hắc.
Sao hướng tinh Nhị Hắc và sao Bát Bạch niên vận đồng cung, mọi sự hư không.
Năm nay hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tứ Lục đồng cung, trong nhà bất hòa, đặc biệt mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Hai sao tọa tinh Nhị Hắc Tam Bích đồng cung đấu ngưu sát, bất hòa nghiêm trọng. Nên treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng cửa để hóa giải hung sát hai sao Tam Bích Tứ Lục. cổng phía Tây năm nay đẹp hơn hai cổng Tây Nam Tây Bắc. Năm nay tiền tài hao tổn, không được làm ăn lớn.

Năm 2013 (Qúy Tị, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2013 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao Thất Xích vận niên tinh Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa, sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Thất Xích đồng cung tình hình cũng vậy.
Nên đặt bể cá, đài phun nước, vẩy nước muối ngâm tiền đồng cổ để hóa giải hung sát sao Thất Xích.
Hai sao tọa tinh Nhất Bạch, Bát Bạch đồng cung, đề phòng bệnh về tai. Hai sao hướng tinh Nhất Bạch Bát Bạch đồng cung, đề phòng nạn sông nước.
Nên đặt chậu cây cảnh tranh sơn thủy, tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải. Năm nay thu nhập tăng.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2013 sao Nhất Bạch tọa tinh bay đến cổng gặp sao niên vận Thất Xích, Kim Thủy đa tình, phòng nạn đào hoa. Sao Nhất Bạch hướng tinh và sao Thất Xích vận niên tinh, đề phòng nạn đào hoa bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải.
Năm nay sao Nhất Bạch tọa tinh và sao Tứ Lục tọa tinh đồng cung, hưng vượng phát đạt, phát khoa danh, con học giỏi thành đạt. Nhất Bạch hướng tinh và Tam Bích hướng tinh sinh cãi cọ, bất hòa kiện cáo lôi thôi. Nên treo đèn lồng đỏ, hoặc đôT lửa, rắc bột ớt để hóa giải hung sát sao Tam Bích và sao Tứ Lục. Năm nay thu nhập tăng.

Năm 2014 (Giáp Ngọ, dắc lộc)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hưống Tân
Năm 2014, sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh kín. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Lục Bạch đồng cung, tình hình càng nghiêm trọng, cần đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng, đặt tháp Văn xương gương Bát quái để hóa giải sao Cửu Tử, đồng thời đặt bể cá ở cổng hóa giải sao Lục Bạch. Năm nay hai sao tọa tinh và hai sao hướng tinh Bát Bạch và Cửu Tử đồng cung, hỷ sự lâm môn, thu nhập tăng, cần mở cổng Tây Nam đế đắc tài lộc. Nên đặt nghê đá, treo xâu tiền Ngũ đế ở cổng cửa để thúc đẩy tài vận.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2014 sao Cửu Tử tọa tinh bay đến cổng gặp sao Lục Bạch, đề phòng hỏa hoạn, bệnh kín. Sao Cửu Tử hướng tinh và sao Lục Bạch đồng cung, tình hình càng nghiêm trọng, cần đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng, đặt tháp Văn xương, gương Bát quái ở cửa để hóa giải hung sát Cửu Tử, đồng thời đặt bể cá ở cổng để hóa giải hung sát sao Lục Bạch.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Cửu Tử đồng cung, đề phòng hỏa hoạn. Hai sao hướng tinh Tam Bích Cửu Tử đồng cung, chủ thông minh sáng kiến, đắc lộc. Cần đặt nghê đồng, xâu tiền Ngũ đế ở cửa để tăng tài vận.
Cổng Tây Nam là cổng Thiên Y vượng tài, nên mở cổng góc Tây Nam trong năm nay. Nếu cửa sổ Tây Nam thì nên mở thường xuyên để nạp khí.