Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2015 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng niên vận tinh, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) hình xung. Sao hướng tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng, tình hình như tọa tinh. Cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng và phòng ngủ của trẻ, cho trẻ đeo vòng bạc, ăn viên sắt để hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Bát Bạch đồng cung, gọi là “song tinh đáo hội”, vượng đinh vượng tài. Hai sao hướng tinh Bát Bạch đồng cung, tình hình rất tốt.
Năm nay bạn có thể kinh doanh đầu tư lớn, thu nhập lớn.

 

Xem thêm: vista verde | 12 view

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hưổng Tây)
Năm 2015 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng niên vận tinh tiểu khẩu hình xung. Sao hướng tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng tình hình như tọa tinh, cần treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng và phòng ngủ, cho trẻ đeo vòng bạc, ăn viên sắt để hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu điên khùng. Cần hóa giải thêm như treo quả cầu thủy tinh, đặt kỳ lân đồng ở phòng ngủ của trẻ. Hai sao hướng tinh Tam Bích Bát Bạch đồng cung, tình hình như tọa tinh. Tuy nhiên, sao Bát Bạch là đương lệnh tinh, tình hình cũng nghiêm trọng lắm. Nếu nhà có thể mở cổng phía Bắc thì đắc tài đắc lộc.

Năm 2016 (Bính Thân, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2016 sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục niên vận tinh, đề phòng nạn đao kiếm bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng. Hai sao Thất Xích hướng tinh và sao Tứ Lục niên vận tinh đồng cung, tiền tài thua lỗ. Nên treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, Thổ sinh Kim, thu nhập lớn. Nên treo tranh chữ Lộc, nghê đồng cối xay gió đồng để thúc đẩy tài vận. Hai sao hướng tinh Thất Xích Bát Bạch đồng cung, tiền tài nhiều. Nên đề phòng bệnh tật trong năm nay. Có thể hóa giải hung sát sao Tứ Lục bằng cách ăn mật ong, ớt, tỏi.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hướng Tây)
Năm 2016 sao Thất Xích tọa tinh bay đến cổng gặp sao Tứ Lục niên vận tinh, đề phòng nạn đao kiếm bằng cách đặt bể cá, đài phun nước ở cổng để hóa giải. Sao hướng tinh Thất Xích và sao Tam Bích hướng tinh đồng cung tiền tài thua lỗ. Nên treo đèn lồng đỏ, thắp đèn quả nhót ở cổng hóa giải.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Thất Xích đồng cung, đề phòng nữ chủ nhân ốm đau. Nên rắc bột ớt, rắc hạt tiêu ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Hai sao hướng tinh Tam Bích That Xích đồng cung, đề phòng trộm cắp kiện cáo. Nên đốt lửa ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm 2016 nên mở cổng ở góc Tây Nam vì sao Bát Bạch niên vận tinh bay tới.

Năm 2017 (Đinh Dậu, phòng hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2017 sao tọa tinh Lục Bạch bay đến cổng Tây gặp sao niên vận tinh Tam Bích, đề phòng bị bệnh gan. Nên đặt bể cá, đài phung nước hóa giải hung sát sao Lục Bạch. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao niên vận tinh, tình hình bệnh tật càng nghiêm trọng. Nên rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Năm nay hai sao tọa tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, “kiên Kim gặp Thổ, phú địch Đào Chu”. Chủ thu nhập lớn. Hai sao hướng tinh Lục Bạch, Bát Bạch đồng cung, tình hình cũng vậy.
Nhà hướng Tây đắc quan lộc. Nên đặt nghê đồng, treo tranh chữ Lộc để thúc đẩy tài vận. Đóng cổng hướng Tây Nam, Tây Bắc để tránh hao tổn tiền bạc.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh
Năm 2017 tọa tinh Lục Bạch bay đến cổng Tây, gặp sao niên vận tinh Tam Bích, đề phòng bị bệnh gan. Nên đặt bể cá, đài phun nước để hóa giải hung sát Lục Bạch. Sao hướng tinh Lục Bạch gặp sao niên vận tinh, tình hình bệnh tật càng nghiêm trọng. Nên rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tam Bích.
Hai sao tọa tinh Tứ Lục, Lục Bạch đồng cung, chồng khắc vợ, vợ bị bệnh đau đầu. Nên treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục.
Năm nay hai sao hướng tinh Tam Bích Lục Bạch, chủ dễ bị bệnh gan.
Cổng phía Tây tuy hung sát song không xấu bằng hai cổng: Tây Nam và Tây Bắc. Năm nay không nên mở rộng kinh doanh.

Năm 2018 (Mậu Tuất, đại hung sát)

1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân
Năm 2018 sao tọa tinh Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc, chủ bị bệnh tật. Sao hướng tinh Ngũ Hoàng gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cho trẻ đeo nhẫn để hóa giải hung sát hai sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc.
Hai sao tọa tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu (trẻ nhỏ) gặp hung. Hai sao hướng tinh Ngũ Hoàng, Bát Bạch đồng cung, tiểu khẩu gặp hung. Năm nay trẻ bị hung nặng cần đóng 5 chiếc đinh đồng xuống cổng để hóa giải hung sát sao Ngũ Hoàng, cần cho trẻ ăn viên sắt, đặt nghê đồng ở phòng khách để hạn chế hung sát sao Ngũ Hoàng. Nếu có điều kiện đóng cổng Tây, mở cổng Tây bắc.

2. Nhà tọa Giáp hướng Canh (hướng Tây)
Năm 2018 sao tọa tinh Ngũ Hoàng bay đến cổng gặp sao Nhị Hắc, chủ bị bệnh tật. Sao hướng tinh Ngũ Hoàng gặp sao Nhị Hắc, chủ hao tài. Nên treo chuông gió, hồ lô đồng, xâu tiền cổ ở cổng, cho trẻ đeo nhẫn hóa giải hung sát.
Năm nay hai sao tọa tinh Tứ Lục Ngũ Hoàng đồng cung, chủ bị bệnh phổi. Nên đốt lửa, rắc bột ớt ở cổng để hóa giải hung sát sao Tứ Lục. Hai sao hướng tinh Tam Bích Ngũ Hoàng đồng cung, chủ hao tài. cần đóng 5 đinh đồng ở cổng để hóa giải. Năm nay nên đóng cổng Tây, mở cổng Tây Bắc để đón tài lộc, tránh hung sát.