Số lượng doanh nghiệp thành công trên thị trường ngay tại thời điểm này

Số lượng doanh nghiệp thành công trên thị trường ngay tại thời điểm này

Thực ra, số lượng doanh nghiệp thành công trên thị trường ngay tại thời điểm này đủ cho thấy rủi ro trong đổi mới dựa trên kiến thức, bao gồm công nghệ cao, có thể được hạn chế đáng kể nếu quản lý khởi nghiệp được quan tâm đúng mức. Hofmann-LaRoche, công ty dược Thụy Sĩ, Hewlett-Packard, Intel đều là những ví dụ tiêu biểu. Chính vì rủi ro đổi mới dựa trên kiến thức quá cao cho nên quản lý khởi nghiệp mới cần thiết và hiệu quả đến thế.

NHỮNG RỦI RO CÓ MỘT KHÔNG HAI

Ngay cả khi người khởi nghiệp đã phân tích tỉ mỉ, xác định rõ trọng tâm, áp dụng quản lý khởi nghiệp, đổi mới dựa trên kiến thức vẫn phải chịu những rủi ro có một không hai.

4-4-6d6bb (1)

Số lượng doanh nghiệp thành công trên thị trường ngay tại thời điểm này

Trước hết, bản chất của đổi mới dựa trên kiến thức là nó luôn gây hỗn loạn.

Sự kết hợp của hai đặc thù cố hữu – thời gian chờ và sự hội tụ – đem lại cho đổi mới dựa trên kiến thức một nhịp điệu rất khác thường. Trong khoảng một thời gian dài, ai ai cũng trông ngóng một điều gì đó – nhưng chẳng có gì thực sự xảy ra. Thế rồi đổi mới đột ngột xuất hiện. Trong vài năm tiếp theo, giới truyền thông có dịp bận rộn, công chúng có chuyện để bàn tán và người khởi nghiệp thì đua nhau mở công ty. Quả bong bóng bị chọc thủng năm năm sau đó, kéo theo phần lớn doanh nghiệp mới phá sản.

Năm 1830, Michael Faraday phát triển học thuyết điện. Hai mươi lăm năm sau, Werner Siemens thiết kế ra máy phát điện, phiên bản sơ khai của động cơ điện. Với phát minh này Siemens đã gây chấn động toàn cầu. Cả thế giới náo nức chờ đợi ngành công nghiệp điện xuất hiện và thay đổi vĩnh viễn đời sống của toàn nhân loại. Rất nhiều nhà khoa học, nhà phát minh bắt tay vào làm việc. Nhưng chẳng có gì xảy ra trong suốt hai mươi hai năm. Vẫn còn một mắt xích thiếu sót: sự phát triển của Maxwell trên cơ sở học thuyết Faraday.