Thẻ: Bán nhà Hà Nội giá 500 triệu

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Đông – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dại hung sát) 1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ât (hướng Đông) Đây là loại nhà “song tinh Bát Bạch bát vận (8-8) đáo […]