Thẻ: Bán nhà Hà Nội

Người lao động thu nhập thấp 25 năm mới có thể mua nhà giá rẻ

Theo tính toán của trường Đại học xây dựng, đối với người thu nhập thấp tại các khu vực bán nhà Hà Nội để mua được một căn hộ thương mại giá rẻ tầm 14tr/m2 […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dắc lộc) 1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và tọa Ất hướng Canh Đây là loại nhà song tinh đáo hướng đề phòng bệnh tật. Năm 2011 sao Tam Bích bay […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Đông – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát) 1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ất (hưống Đông)Năm 2015 sao Tứ Lục bay đến cổng Đông gặp sao Nhất Bạch, […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Đông – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dại hung sát) 1. Nhà tọa Dậu hướng Mão (hướng Đông) và nhà tọa Tân hướng Ât (hướng Đông) Đây là loại nhà “song tinh Bát Bạch bát vận (8-8) đáo […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Nam – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, đại hung sát) 1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam) Năm […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Nam – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dại hung sát) 1. Nhà tọa Tí hướng Ngọ (hướng Nam) và nhà tọa Qúy hướng Đinh (hướng Nam) Đây […]

Khảo sát và hóa giải sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận (2004-2023) – P10

ĐỐI VỚI NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC –  TRẠCH KHẢM, (song tinh đáo tọa -khỏe mạnh, phá tài) Năm 2015 (Ất Mùi, đắc đại lộc) […]