Thẻ: bát trạch

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P1

Năm 2011 (Tân Mão, dắc lộc) 1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và tọa Ất hướng Canh Đây là loại nhà song tinh đáo hướng đề phòng bệnh tật. Năm 2011 sao Tam Bích bay […]

Cửu tinh du niên nhập cung và phép hóa giải

1. Sự hạn chế về hưóng nhà phái bát trạch. Khi chọn hướng nhà theo Bát trạch, ta đã dựa vào nguyên lý phân chia trạch nhà và tuổi gia chử thành 2 nhóm ĐÔNG […]

Sự hạn chế về hưóng nhà phái Bát trạch.

1. Sự hạn chế về hưóng nhà phái bát trạch. Khi chọn hướng nhà theo Bát trạch, ta đã dựa vào nguyên lý phân chia trạch nhà và tuổi gia chử thành 2 nhóm ĐÔNG […]

Sát tinh 8 hướng nhà trong Bát vận – nhà hướng Tây – P2

Năm 2015 (Ất Mùi, phòng hung sát) 1. Nhà tọa Mão hướng Dậu và nhà tọa Ất hướng Tân Năm 2015 sao tọa tinh Bát Bạch bay đến cổng Tây gặp sao Ngũ Hoàng niên […]

Xem xét phòng bếp

Bếp luôn có vai trò quan trọng cuộc sống hàng ngày. Phong thuỷ lại coi bếp là nơi tốt nhất trong nhà để đẩy lùi những điềm xấu. Phái phong thủy bát trạch thường khuyên […]

Ứng dụng Bát trạch vào nhà ở

Luận điểm quan trọng nhất của thuyết bát trạch là người Đông tứ mệnh ở nhà nhóm Đông tứ trạch, người thuộc Tây tứ mệnh ở nhà Tây tứ trạch thì hưởng cát lợi. Cụ […]