Thẻ: chuông gió

Chuông gió hóa giải sao Ngũ Hành

Đặt ở cửa ra vào hay phòng ngủ là tốt nhất có tác dụng ngăn chặn tà khí rất hiệu quả đặc biệt sát khí của sao Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng là một trong 9 […]