Thẻ: hướng hung cát

Cát hung cửa sổ, ban công

1. cửa sổ mở ở phương nào? Cửa sổ là nơi nạp khí sau cửa chính. Cửa sổ phía Tây hành Kim vận, cửa sổ phía Đông hành Mộc vận, cửa sổ Nam hành Hỏa […]

Ứng dụng Bát trạch vào nhà ở

Luận điểm quan trọng nhất của thuyết bát trạch là người Đông tứ mệnh ở nhà nhóm Đông tứ trạch, người thuộc Tây tứ mệnh ở nhà Tây tứ trạch thì hưởng cát lợi. Cụ […]