Thẻ: phong thủy nhà chung cư

Một số điều lưu ý về phong thủy khi mua nhà chung cư

Hiện nay ở các đô thị lớn, đất chật người đông nên nhiều dự án chung cư và an sinh xã hội đang dần được phát triển lớn mạnh.Và khi chuẩn bị mua chung cư […]

Phong thủy nhà chung cư – P2

1. Kị từ hành lang nhìn thẳng vào căn hộ Rất ít chung cư có bố trí Huyền quan (trừ loại đặc biệt cao cấp), vì vậy từ bên ngoài hành lang tòa nhà, thẳng […]