Tính chất cát – hung của cửu tinh khi nhập cung

 Tính chất cát – hung của cửu tinh khi nhập cung

1. NHÂT BẠCH (Tham lang) – Thủy, quẻ Khảm Đắc vận: Thăng quan, thông thái, thành đạt, đắc
lộc. Thoái vận: Phá tài, bệnh nan y, nạn đào hoa, ly hương

2. NHỊ HÃC (Cự Môn) – Thổ, quế Khôn (sao Bệnh Phù)
Đắc vận: Khỏe mạnh (vô bệnh), tôn qúy, bá nghiệp. Thoái vận: Đại hung, tan cửa nát nhà, bệnh hiểm nghèo, tai họa, tử vong. Chủ về gây gia chủ bệnh tật, ốm đau.

3. TAM BÍCH (Lộc Tồn) – Mộc, quẻ Chấn (sao Thị Phi)
Đắc vận: Có tài hùng biện, nổi tếng, đắc lộc. Thoái vận: Chủ gây cãi cọ, kiện cáo, hao tài, chiêu hình cho gia chủ.

4. TỨ LỤC (Văn Khúc) – Mộc, quẻ Tốn (sao Văn Xương)
Đắc vận: Có tài văn học nghệ thuật, đắc tài. Thoái vận: Nạn đào hoa (bị họa tửu sắc)

5. NGỦ HOÀNG (Liêm Trinh) – Thổ (sao Ngũ Hoàng đại sát)
Đắc vận: Uy danh lẫy lừng, đắc lộc. Thoái vận: chủ hung tai hoạ hoạn bệnh nguy, tử vong, nạn huyết quang, nhà tan cửa nát cho gia chủ.

6. LỤC BẠCH (Vũ Khúc) – Kim, quẻ Càn (sao tiền của)
Đắc vận: Đinh tài đều vượng. Thoái vận: Thất tài, khuynh gia bại sản

7. THẤT XÍCH (Phá Quân) – Kim, quẻ Đoài Đắc vận: Khẩu tài, đắc tài đắc lộc
Thoái vận: chủ tai họa hình thương, đạo tặc (trộm cướp), kiện cáo, phẫu thuật. Chủ gây kiện cáo, kiếm sát, chiến tranh.

8. BÁT BẠCH (Tả Phụ) – Thổ, quẻ Cẩn (Thái Bạch tài tinh)
Đắc vận: Vinh hoa phú qúy, khoa phát Thoái vận: Thất tài, ôn dịch

9. CỬU TỬ (Hữu Bật) – Hỏa, quẻ Ly (Hỷ Khánh tinh)