Xác định phương vị như thế nào?

phương vị và phong thuỷ học có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu không xác định được các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thì khó có thể biết được nhà hướng nào là hướng lành, hướng nào là hướng dữ để biết mà chọn.
“Bát trạch phái” của phong thuỷ học Dương trạch chủ yếu là chia một gian phòng thành tám phương vị.
Xét bản vẽ mặt bằng một gian phòng dưới đây để biết được cách làm thê nào để chia một gian phòng tránh tám phương vị:

Vậy cách xác định được phương vị bằng 3 bước dưới đây:

1. Chọn điểm trung tâm để xác định phương vị, lấy hình 1 làm ví dụ. Trưốc hết đo điểm trung tâm của phòng khách, sau đó ta cũng làm tương tự ở các phòng khác, đo điểm trung tâm của nó. Làm tương tựnhư trên ta sẽ xác định được phương vị của mỗi khu vực trong toàn bộ căn nhà ở.

2. Tìm ra “O” độ chính bắc: Từ điểm trung tâm quay la bàn cho đến khi kim chỉ “O” độ chính bắc (như Hình 2). Thực hiện như trên ta sẽ tìm ra được 8 phương vị một cách chính xác.

3. Từ điểm trung tâm xác định phương vị của mục tiêu: Sau khi biết được chính bắc ở đâu, chỉ cần nốì thẳng từ mục tiêu với điểm trung tâm của la bàn thế là biết được phương vị của mục tiêu.
Cuối cùng ta nồi điểm trung tâm của la bàn với mục tiêu như trong sơ đồ (Hình 3) là có thể biết được cửa chính ỏ chính Bắc, bể cá ở chính Đông, còn giưòng ngủ ở hướng Tây Nam.

Bằng cách này phương vị của các đồ dùng trong nhà, ta đều có thể xác định được.