Xem xét hình dạng ngôi nhà – P2

1. Nhà dạng Kim – dại lợi trong Bát vận (2004-2023),
Các ngôi nhà vuông cân, gian chính sáng sủa, các hiên bằng đều, hai bên có nhà ngang là nhà hình Kim. Hai nhà ngang là kho vàng, gia chủ phú quý. Nếu chỉ có một nhà ngang gọi là Kim tinh bán liên kết, chủ đại bất lợi, anh em tàn sát lẫn nhau. Nếu xung quanh nhà chính có 2 nhà ngang 1 nhà phụ đằng trước, 1 nhà phụ đằng sau, gọi là tứ kim chiếu đường trên của đại cát. 4 nhà phụ dài, ngắn, to, nhỏ phải không đều, không được cao hơn nhà chính hoặc tiền dài hậu ngắn, hậu có nhà phụ, tiền không có nhà phụ đều là tượng bất cát, đại hung. Hợp với gia chủ mạng Thủy, kị với mạng Mộc.

2. Nhà dạng Mộc – đại lợi Tam vận (2084-2103)
Theo thuyết Ngũ hành sinh khắc, nếu hậu long là Kim sơn khắc hung. Mộc sơn là núi tôn quý, kết huỵêt, ít sát khí, gia chủ con cháu giỏi văn chương. Nhà cửa cao, trước không có nhà phụ là nhà hình Mộc. Nhà không lệch gọi là nhà Mộc sơn xuất nhập văn xương gia chủ phú quý. Kỵ nhà chính hình chữ nhất, sâu hẹp mà dài hoặc ngang bằng mà thẳng dài, gọi là Mộc tinh thuỳ đầu, chủ con cháu nhiều, cuồng điên, mờ mắt, bệnh phong. Hợp với gia chủ mạng Hoả, kị mạng Thổ. Nhà cao chót vót nếu gặp năm Nhị Hắc, Ngũ Hoàng bay đến càng xấu (xem lý thuyết cửu tinh).

Nhà hình Mộc đúng cách phát văn xương phú cách

3. Nhà hình thủy – đại lợi Nhất vận (2044-2063)
Nhà cửa thấp bằng, không lầu gác, gian giữa nông (không sâu lòng), tường cao thấp như sóng lượn gọi là nhà hình thủy. Thủy trạch hợp cách, chủ tiền của như nước. Nếu không hợp cách tức không được nhà Kim nhà Mộc hỗ trợ thì tiền đến, tiền đi hết. Hợp với gia chủ có mạng Kim, Mộc hoặc Thủy. KỊ với gia chủ mạng Hỏa, Thố.

Dương trạch, chính đường bằng đều, 4 tường không nghiêng, kiểu nhà tứ hợp là nhà hình Thổ (Thổ trạch). Chủ phú quý lâu dài. ơ cung Kim, cung Hỏa trong nhà là cát. Nhập Thủy, nhập Mộc, hình khắc, xấu. Thổ trạch kỵ nền nhà, hiên nhà cao thấp không đều, đại hung. Hợp với gia chủ mạng Kim, kị mạng Hoả, Mộc.

4. Nhà hình chữ L, vận khí bị ngăn
Nhà hình chữ L chỉ nhà một bên nhô dài, còn một bên không nhô, tạo thành góc thước thợ. Theo phong thủy học, đây là nhà chữ thất (số 7), đại hung. Có người sửa bằng cách nối gian đối diện thành hình u (hình chữ oa). Nhà loại này bất lợi sức khỏe và tài vận. Nhà chữ thất và nhà chữ oa thuộc loại nhà tàn, khuyết, lõm, khiến khí bị cản trở, bách sự không thuận.

5. Tường trắng ngói xanh, cư gia bất lợi
Nhà tường trắng rất bất lợi vì màu trắng thường là tường linh đường, mồ mả, nhà kỷ niệm, nhà an táng. Vì vậy nhà ở không nên sơn màu trắng. Nếu tường trắng, ngói phải đỏ để cân bằng âm dương.

6. Thái sơn chèn ép, vận khí khó lên
Nhà xung quanh cao, nhà bạn thấp có cảm giác bị chèn ép. ơ nhà như vậy bất lợi về tài vận. Nếu gặp trường hợp này, bạn nên chuyến đối.

7. Tầm nhìn cửa sổ bị che khuất
Trước cửa, cửa sổ kị những cột, biển hiệu, cột đèn, dòng sông xú uế ô nhiễm, ơ thành phố, khi cửa số nhà thường bị che bởi biển quảng cáo thì gia chủ ngôi nhà này rất kém may mắn.